19.11.20

Liikluspinna tühistamine ja kohanime määramine - Olivia
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kastre Vallavalitsus korralduse eelnõu „Liikluspinna tühistamine ja kohanime määramine", millega soovitakse määrata Kastre vallas Aardlapalu külas Oliivia väikekoha kohanimi.

Eelnõu: Liikluspinna tühistamine ja kohanime määramine
Lisa 1. Asendiplaan
Lisa 2. Asendiplaan
Maaüksusele aadressi määramine

Eelnõu kohta on võimalus esitada põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 4.detsembrini 2020 aadressil Kastre Vallavalitsus, Vallamaja, Kurepalu küla, 62113, Tartu maakond või e-posti teel vald@kastre.ee

Toimetaja: MARKO KIVISALU
27.07.20

Roiu alevik:

Kastre Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Roiu alevikus asuvatele liikluspindadele kohanimed, muuta olemasolevate liikluspindade kujusid ning tühistada nõuetele mittevastavad liikluspinnad. Kastre Vallavalitsuse korralduse eelnõuga tehakse ettepanek määrata Roiu aleviku liikluspind Kaldapealse tee, mis asub katastriüksusel (18501:001:1479). Kaldapealse tee liikluspind kulgeb teeosal pikkusega 700 meetrit, mis algab 22260 Vana-Kastre - Roiu teelt (18502:004:0021) ning lõppeb Lätte katastriüksuse (18502:003:0082) juures.

Kastre Vallavalitsuse korralduse eelnõuga tühistatakse nõuetele mitte vastav Meistrite tänava liikluspind, mis asub katastriüksusel (18501:001:1480), muudetakse Oja tänava liikluspinna kuju, mis asub katastriüksusel (18501:001:1443) ning määratakse Männi tänava liikluspinna kuju, mis asub katastriüksustel (18502:003:0033, 18502:003:0034 ning 18502:004:0021). Oja tänava koha-aadresside korrastamise eesmärgil määratakse uus Oja tänava liikluspind. Oja tänava liikluspind kulgeb teeosal pikkusega 850 meetrit, mis algab 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla teelt (18502:003:0035) ning lõppeb Isoveri maaüksuse juures (18502:001:0006). Meistrite tänava liikluspinna asemel määratakse uus liikluspind Tankla tee, mis algab 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla teelt (18502:003:0035) ning lõppeb Koke puhasti katastriüksuse (18502:001:0084) juures. Tankla tee liikluspind kulgeb teeosal pikkusega 750 meetrit. Lisaks muudetakse Männi tänava liikluspinna kuju, et oleks tagatud ruumiandmete seaduses sätestatu. Männi tänava liikluspind kulgeb teeosal pikkusega 580 meetrit, mis algab Meistrite 1 katastriüksuse (18502:003:0105) vahetus lähedusest ning lõppeb Allika katastriüksuse (18502:004:0264) juures. Eelnõuga saab tutvuda Kastre vallavalitsuses aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, 62113 Tartu maakond kantselei tööaegadel (E, T 8.00–16.00, K 8.00–18.00, N 8.00-16.00, R 8.00-14.00) ning kodulehel www.kastre.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame 15 päeva jooksul aadressil joel.jurgens@online.ee.

Toimetaja: MART KEERUTAJA
27.07.20

Liikluspinna kuju muutmine Toominga tee:

Kastre Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Haaslava külas asuva liikluspinna Toominga tee ruumikuju, lähtudes ruumiandmete seaduse § 48 lõikest 2, mis kohustab tihe- ja unikaalaadressi nõudega alal määrama aadressid liikluspinna järgi. Nimetatud liikluspinna järgi on adresseeritud mõlemal pool Jõe tänavat maaüksused, kuid liikluspinna kuju asub ainult ühel pool tänavat. Ruumiandmete seaduses sätestatu tagamiseks on vajalik muuta olemasoleva Toominga tee ruumikuju selliselt, et see vastaks nõuetele. Eelnõuga saab tutvuda Kastre vallavalitsuses aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, 62113 Tartu maakond kantselei tööaegadel (E, T 8.00–16.00, K 8.00–18.00, N 8.00-16.00, R 8.00-14.00) ning kodulehel www.kastre.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame 15 päeva jooksul aadressil joel.jurgens@online.ee.

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
27.07.20

Liikluspinna määramine Kalamajandi tee:

Kastre Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Haaslava külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Kalamajandi tee, lähtudes ruumiandmete seaduse § 48 lõikest 2, mis kohustab tihe- ja unikaalaadressi nõudega alal määrama aadressid liikluspinna järgi. Nimetatud liikluspind asub katastriüksusel Kalamajandi tee L1 (18501:001:0069) ja Kalamajandi tee (18501:001:1474). Kalamajandi tee liikluspind kulgeb teeosal pikkusega 780 meetrit, liikluspind algab 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla teest kuni Kalamajandi katastriüksuseni (18501:001:0578). Eelnõuga saab tutvuda Kastre vallavalitsuses aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, 62113 Tartu maakond kantselei tööaegadel (E, T 8.00–16.00, K 8.00–18.00, N 8.00-16.00, R 8.00-14.00) ning kodulehel www.kastre.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame 15 päeva jooksul aadressil joel.jurgens@online.ee.

Toimetaja: MART KEERUTAJA
27.07.20

Mõraoja väikekoha piiride muutmine:

Kastre Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Kurepalu külas asuva Mõraoja väikekoha piire. Lähtudes ruumiandmete seaduse § 48 lõikest 2, mis kohustab unikaalaadressi nõudega alal määrama aadressid väikekoha olemasolul väikekoha järgi. Eelnõuga saab tutvuda Kastre vallavalitsuses aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, 62113 Tartu maakond kantselei tööaegadel (E, T 8.00–16.00, K 8.00–18.00, N 8.00-16.00, R 8.00-14.00) ning kodulehel www.kastre.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame 15 päeva jooksul aadressil joel.jurgens@online.ee.

Toimetaja: MART KEERUTAJA