3.09.21

Koduõendusteenus

Alates oktoobrist 2021 osutab vallas koduõendusteenust Azeltor OÜ (registrikood 11943414, tegevusluba L04880)

Teenusele suunamist korraldab perearst või eriarst.

Teenuseosutaja kontaktid:

e-post: koduoendus@gmail.com