Kastre Vallavolikogu võttis oma 18.06.2019 toimunud istungil vastu määruse, millega muutus senine noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.
 
Uue määruse alusel eristatakse kahte toetust: 
- Omaosalustasu toetus;
- Erahuvikooli toetus.
 
Erahuvikooli ja omaosalustasude toetuse taotlemine toimub kaks korda kalendriaastas. Taotlus esitatakse Kastre Vallavalitsusele hiljemalt 15. veebruariks perioodi jaanuar kuni juuni eest ja/või hiljemalt 15. oktoobriks perioodi september kuni detsember eest. 
 
Omaosalustasu toetuse taotlemiseks peab noore seaduslik esindaja või täisealine noor esitama taotluse elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU või kirjalikult taotlusvormil.
Omaosalustasude toetuse määr on kuni 150 € aastas noore kohta ainult ühel huvialal või ühes huviringis osalemiseks. Omaosalustasu toetus makstakse välja taotluses esitatud arveldusarvele kaks korda võrdses osas pärast taotlustähtaegade lõppemist.
 
 
Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU
Vali menüüst „KINNITAMINE", seejärel vali eelistatud huvikool ning täida omaosalustasu toetuse taotlus. 
 
Paberkandjal esitamiseks lae alla vorm ning too see allkirjastatult vallamajja lahtiolekuaegadel.
 
Võimalik ka laadida alla vorm ning saata digitaalselt allkirjastatult mai.aasjoe@kastre.ee
 
 
Lisainfo: 
 

Mai Aasjõe

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Kastre Vallavalitsus

Tel. +372 53 04 30 73

E-mail: mai.aasjoe@kastre.ee