30.01.19

Kuni veebruari lõpuni saab esitada taotlusi huvihariduse- ja huvitegevuse toetuseks perioodiks 01.01.2019 - 30.06.2019

 

Taotlust on võimalik esitada nii elektrooniliselt, kui ka paberkandjal.

 

 1.  Elektrooniliselt saab taotlust esitada veebikeskkonnas SPOKU (vajalik ID kaart)

  (SPOKU veebiaadress https://piksel.ee/spoku/kastre)

SPOKU keskkonnas aitavad taotlusi esitada noortekeskuste noorsootöötajad.

 • Roiu noortekeskuses esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 17-19
 • Melliste noortekeskuses esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 17-19
 • Võnnu noortekeskuses esmaspäeviti ja reedeti kell 17-19

(Arvutid on kohapeal olemas).

 1. Taotluse kirjalik vorm on leitav valla kodulehel:

http://www.kastre.ee/huvihariduse-toetus


Juhend kirjaliku taotluse esitamiseks

 • Lae alla taotluse kirjalik vorm
 • Taotlusele lisa huvitegevuse pakkujalt allkirjastatud tõend
  kinnitusega, et taotluse esitamise hetkel osaleb noor huvitegevuses ja on
  huvialaga, millele toetust taotletakse, tegelenud või huvikoolis õppinud
  taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt üks kuu.
 • Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja tõend saada e- postile:
  vald@kastre.ee
 • Paberkandjal allkirjastatud taotlusi ja tõendeid võetakse vastu
  Kurepalu vallamajas ja Võnnu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel.

 

Määrus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/407092018021

Lae alla  (määruse pdf)

Lisainfo: kaisa.vahtla@kastre.ee

Tel: +372 5304 3073 

Toimetaja: MART KEERUTAJA