Alanud on huvihariduse ja -tegevuse omaosalustasu toetuse ning erahuvikooli toetuse taotluste vastuvõtt

19.09.23

Huvihariduse ja -tegevuse omaosalustasu toetuse taotlemine

Omaosalustasu toetuse eesmärgiks on Kastre vallas elavate 7-19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamine. Toetuse suurus: kuni 180 eurot noore kohta õppeaastas.

 Omaosalustasu taotlusi saab esitada Kastre vallavalitsusele üks kord kalendriaastas ajavahemikus 15. september kuni 1. november

Omaosalustasu toetuse taotlemiseks peab noore seaduslik esindaja või täisealine noor esitama taotluse elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU

Omaosalustasu toetus makstakse välja taotluses esitatud arveldusarvele kaks korda võrdses osas peale taotlustähtaja lõppemist hiljemalt 10. detsembriks ja 10. märtsiks.

 

Erahuvikooli toetuse taotlemine 

Erahuvikooli toetuse eesmärk on huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada Kastre vallas elavate 7-19-aastaste noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal või huviringis.

Toetuse suurus on kuni 100 eurot noore kohta õppeaastas.

 Erahuvikooli toetuse taotlusi saab Kastre Vallavalitsusele esitada üks kord kalendriaastas ajavahemikus 15. september kuni 1. november

Esita taotlus elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU

Toetus makstakse välja kaks korda võrdses osas peale taotlustähtaja lõppemist hiljemalt 10. detsembriks ja 10. märtsiks.


Lisainfo:

Kätlin Rebane

haridusspetsialist

5304 3073

katlin.rebane@kastre.ee