Hulkuvad loomad

Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Hulkuvate loomadega seotud probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge Kastre vallavalitsusse.

Kastre  valla territooriumilt püütud hulkuvad loomad toimetatakse Tartu kodutute loomade varjupaika. Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas omavalitsuse töötajaga. Lemmikloomadega seonduvatest probleemidest, seal hulgas hulkuvatest kassidest ja koertest, saab edaspidi teada anda Kastre vallavalitsuse keskkonnakorralduse peaspetsialistile Karen Katri Vollile e-posti aadressil karenkatri.voll@kastre.ee või tel 534 14205.

Varjupaik tegeleb eelkõige lemmikloomadega. Tartu Koduta Loomade Varjupaiga info aadressil http://www.loomadevarjupaik.eu