Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Hulkuvate loomadega seotud probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge Kastre vallavalitsusse.

Kastre  valla territooriumilt püütud hulkuvad loomad toimetatakse Tartu kodutute loomade varjupaika. Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas omavalitsuse töötajaga, millest tuleks teatada e-posti aadressile maanus.ringo@kastre.ee või telefonile 508 9713 majandusspetsialist Maanus Ringo.

Varjupaik tegeleb eelkõige lemmikloomadega. Tartu Koduta Loomade Varjupaiga info aadressil: http://www.loomadevarjupaik.eu/.

Info hättasattunud loomakohta leiad SIIT