18.03.19

Kinnitatud Kastre Vallavalitsuse

07.03.2019 korraldusega nr 134

Kastre valla hankeplaan 2019

 

Riigihanke nimetus

Hankemenetluse  liik

Hankelepingu eeldatav

maksumus km-ga

Väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankelepingu täitmise tähtaeg või periood

Hanke eest vastutav isik või asutus

1.

Kohalike kruusateede suvine hooldus

Lihthange

59 000

I kvartal

01.05.2019 - 30.11.2019

Majandusspetsialist

2.

Kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine

Lihthange

45 000

I-II kvartal

31.05.2019

Majandusspetsialist

3.

Üldplaneeringu koostamine

Lihthange

56 000

I-II kvartal

2 aastat

Arendusosakonna juhataja, maaspetsialist

4.

Melliste Keskusehoone ehitus

Avatud hankemenetlus

590 000

II kvartal

31.09.2020

Abivallavanem

5.

Haaslava küla lasteaiahoone projekteerimine

Lihthange

40 000

II kvartal

15.08.2019

Abivallavanem

6.

Melliste Algkooli-Lasteaia ventilatsioonisüsteemi väljavahetus

Lihthange

60 000

II kvartal

30.08.2019

Abivallavanem

7.

Kastre valla haljasalade hooldus

Lihthange

40 000

II kvartal

15.10.2019

Majandusspetsialist

8.

Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehitus 

Avatud hankemenetlus

465 000

II kvartal

30.10.2019

Abivallavanem

9.

Vallateede mustkattega pindamine

Lihthange

150 000

II kvartal

15.07.2019

Majandusspetsialist, abivallavanem

10.

Melliste - Poka kergtee lõigu ehitus

Lihthange

30 000

II kvartal

15.08.2019

Majandusspetsialist, arendusspetsialist

11.

Võnnu Karja tee ehitus

Lihthange

145 000

II kvartal

15.10.2019

Abivallavanem, arendusspetsialist

12.

Aardlapalu kergliiklustee  ehitus

Avatud hankemenetlus

226 000

II kvartal

31.10.2019

Majandusspetsialist, abivallavanem

13.

Paisjärvede puhastamine

Väikehange

20 000

II kvartal

31.07.2019

Arendusosakonna juhataja

14.

Võnnu Keskkooli fuajee renoveerimine 

Lihthange

40 000

II kvartal

16.08.2019

Abivallavanem

15.

Sillaotsa Kooli köögi remont ja hoone garniisi vahetus 

Lihthange

45 000

II kvartal

16.08.2019

Abivallavanem

16.

Melliste Algkooli-lasteaia arvutivõrgu kaasajastamine

Väikehange

10 000

II kvartal

16.08.2019

Arendusosakonna juhataja

17.

Võnnu Keskkooli arvutivõrgu renoveerimine

Väikehange

15 000

II kvartal

16.08.2019

Arendusosakonna juhataja

18.

Vooremäe suusasildade rekonstrueerimine

Lihthange

80 000

III kvartal

31.10.2019

Arendusosakonna juhataja

19.

Võnnu laulukaare ehitus 

lihthange

26 000

III kvartal

31.10.2019

Arendusosakonna juhataja

20.

Sillaotsa Kooli Lasteaia tualettruumide renoveerimine 

Väikehange

10 000

III kvartal

16.08.2019

Abivallavanem

21.

Aardlapalu tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

Väikehange

15 000

III kvartal

16.09.2019

Abivallavanem

22.

Hooldekodu Härmalõng Võnnu Kodu renoveerimine

Avatud hankemenetlus

200 000

III kvartal

2020 juuni

Arendusosakonna juhataja

23.

Kastre valla lasteaia Haaslava külas ehitus 

Avatud hankemenetlus

700 000

III kvartal

2020 august

Abivallavanem

24.

Melliste kortermajade piirkonna soojussõlmede ehitus

Lihthange

40 000

III kvartal

30.11.2019

Abivallavanem

25.

Kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020

Lihthange

58 000

III-IV kvartal

01.11.2019 – 30.04.2020.

Majandusspetsialist, abivallavanem

26.

Elektrienergia ostmine 2020

Avatud hankemenetlus

65 000

IV kvartal

01.01.2020 – 31.12.2020

Abivallavanem

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA