Objekti nimetus Animatsi

 

Kastre Vallavalitsus müüb tähtajaga 17. märts 2020 kell 10.00 avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad Kastre vallas paikneva kinnistu:

 

1.      Hammaste küla, Animatsi (registriosa nr 3440004, katastritunnus 91501:001:0135, pindala 3,98 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), alghinnaga 20 000 €

Müüa kinnistu, millel pindalast hõlmab mets 3,11 ha. Metsamajanduskava puudub.

 

 

Kirjalikul enampakkumisel osalemine

1.      Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise korraldajale kinnine ümbrik, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti aadress või nimetus.

2.       Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

·        pakkuja nimi, elukoht või asukoht ja kontaktandmed;

·        nõusolek osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

·        tõendid ettenähtud osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha tasumise kohta;

·        sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;

·        pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja puhul volikiri.

3.      Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

 

Vallavara võõrandamise pakkumise osavõtutasu ja tagatisraha

·        Osavõtutasu on 20 eurot ning seda ei tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse pakkumise kulude katteks. Tagatisraha suurus on 10% vara alghinnast.

·        Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 30 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna tasumisel.

·        Müügilepingu sõlmimisel muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus.

·        Kastre Vallavalitsus , arveldusarve EE531010102034612006 SEB Pank

 

 

Pakkumine edastada aadressile - Vallamaja Kurepalu 62113, Kastre vald Tartu maakond,

 

Lisainfo saamiseks pöörduda majandusspetsialist  Maanus Ringo tel.  508 9713 e- post maanus.ringo@kastre.ee või abivallavanem Tõnu Muru tel 5139142 e-post tonu.muru@kastre.ee tel 5139142 poole esmaspäev-neljapäev kell 09–15.30, reede 09 – 13.00