« Tagasi

Ootame ettepanekuid Kastrte valla 2021 aasta kaasavasse eelarvesse

Uute ettepanekute esitamise aeg on 20. oktoober - 20. november 2020. Ettepanekuid saavad esitada nii vallaelanikud kui kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud valla kodulehel www.kastre.ee/kaasav-eelarve või e-posti aadressil vald@kastre.ee
Ettepaneku eeldatav maksumus peab jääma vahemikku 3000 kuni 20 000 eurot. Vallavalitsus vaatab ideed läbi ja suhtleb esitajatega, kui on vaja midagi täpsustada või muuta. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele.
 
 
 
Mart Keerutaja
arendusspetsialist
58552944