« Tagasi

Kastre Vallavalitsus pakub tööd jurist-menetlusspetsialistile

Kastre Vallavalitsus pakub tööd jurist-menetlusspetsialistile.

 

Tööülesanded:

 • vallavalitsuse ja hallatavate asutuste õigusalane nõustamine;
 • lepingu projektide ettevalmistamine ja kooskõlastamine;
 • väärteomenetluse läbiviimine;
 • võlanõuete ja pretensioonide esitamine, vajadusel dokumentide vormistamine kohtusse;
 • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine, muudatuste alusel ettepanekute tegemine valla õigusaktides;
 • vallavalitsuse esindamine õiguslikes küsimustes volikogus, kohtus, teistes asutustes;
 • notariaalsete lepingute eelnev kooskõlastamine ning suhtlemine notariga;
 • märgukirjade, selgitustaotluste, teabenõuete ja muude dokumentide menetlemine teenistusülesannetega seotud valdkonnas.

 

Eeldused kandidaadile:

 • juriidiline kõrgharidus (magister);
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • erialast täiendkoolitust;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • võimalusi eneseteostamiseks.

 

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 7. juuniks 2023 e-posti aadressile vald@kastre.ee

 

Lisainfo:

Natalja Sisas

vallasekretäri kohusetäitja

733 7603

Natalja.sisas@kastre.ee