« Tagasi

Kastre valla 2023. aasta vallaeelarve kogumaht on ligi 20 miljonit eurot

PRESSITEADE

Kastre Vallavalitsus

27.02.2023

Kastre valla 2023. aasta vallaeelarve kogumaht on ligi 20 miljonit eurot

Vabariigi aastapäeva eel, 21. veebruaril, võttis Kastre Vallavolikogu vastu 2023. aasta Kastre valla eelarve. 2023. aasta eelarve kogumaht on 19 620 807 eurot, millest põhitegevuse tulud on 12 918 544 eurot ning põhitegevuse kulud 12 703 882 eurot. Investeeringuid teostatakse 6,5 miljoni euro väärtuses ning laenuvahendeid investeeringute elluviimiseks kaasatakse 5 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta eelarvega on põhitegevuse tulud kasvanud 12,6% ja  põhitegevuse kulud 18,7%.

„2023. aasta olulisimateks prioriteetideks investeeringute valdkonnas on kodulähedaste lasteaiakohtade loomine. Alustame uue 7-rühmalise lasteaiahoone ehitamisega endise Tuigo koolimaja asukohale ning avame uue lasteaiarühma ka Võnnu lasteaias. Lisaks saab juurdeehituse Sillaotsa kool, kuid uuendusi on planeeritud kõikides meie valla haridusasutustes," sõnas vallavanem Priit Lomp. „Samuti planeerime jätkuvalt panustada märkimisväärselt kohalike teede hoidmisse ja arendamisse, sealhulgas ehitame uue kergliiklustee Haaslava-Tuigo lõigule." lisas Lomp.

„Enim suurenevad tööjõukulud, mille kogukasv on 21,6%. Suurim mõjutaja on õpetajate ning lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kasv, lisaks panustab vallaeelarve ka märkimisväärselt lasteaedades õpetajate abide töötasu suurenemisse. Seoses laste arvu kasvuga haridusasutustes suurenevad ka koolide ning lasteaedades koosseisud," sõnas vallavolikogu esimees Mati Möller.

http://www.kastre.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded

Lisainfo:

Priit Lomp

Kastre vallavanem

56982 166

Priit.lomp@kastre.ee