« Tagasi

Haaslava küla, Nõmmevälja tee 16, 18, 24, 26 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava  külas Nõmmevälja tee 16, 18, 24, 26 maaüksustel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 16, 18, 24, 26  maaüksustel  kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuse detailplaneeringust ( Kastre Vallavalitsuse 06.12.2007 korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 16, 18, 24, 26 kinnistute näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 21.jaanuarini 2023 (k.a) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Nõmmevälja tee 16 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmmevälja tee 18 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmmevälja tee 24 projekteerimistingimuste eelnõu 

Nõmmevälja tee 26 projekteerimistingimuste eelnõu