« Tagasi

Mõra küla, Tuigo tee 7 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Kastre Vallavalitsus on alustanud Mõra külas, Tuigo tee 7 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse.  Alal kehtib Tuigo kinnistu detailplaneering (Haaslava Vallavolikogu 04. veebruar 2005 otsus nr 3). Taotleja soovib Tuigo tee 7 hoonestusala ja Tuigo maaüksuse detailplaneeringu tingimuste muutmist.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 17.novembrini 2022 (k.a).

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin: