« Tagasi

Vallavolikogu istung 20.september

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 20. septembril 2022 kell 17.00 Haaslava lasteaia saalis.

Päevakord ja eelnõud:

1. Kastre valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine
Määruse eelnõu
Kastre valla eelarvestrateegia 2023-2026

2. Laenu võtmine
Otsuse eelnõu

3. Kastre valla noorte kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate määramise ja maksmise kord
Määruse eelnõu

4. Kastre valla jäätmehoolduseeskiri
Määruse eelnõu
Lisa 1 Ühismahuti kasutamise taotlus
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus
Lisa 3 Kinnitus jäätmeveost vabastamise osas
Lisa 4 Jäätmeõiend

5. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise jätkamise tegevustes osalemiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine
Otsuse eelnõu