« Tagasi

Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Kastre Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras kinnistu asukohaga  Kastre vald, Poka küla, Poka tee 35, ait-kuivati (katastritunnus 50101:004:0156, sihtotstarve tootmismaa 100%).

Enampakkumise alghinnaks on 16 000 €.

Vajadusega kanaliseerida Poka tee 39 heitveed imbväljakule ja tagada jalakäijatele juurdepääs Poka Sotsiaalteenuse Keskusele seatakse Poka tee 39 kinnistu kasuks reaalservituudid  kinnistu Poka tee 35 alale (katastritunnus 50101:004:0156) pindalaga 160 m², millel paikneb septik ja imbväljak ja kinnistu Poka tee 35 alale (katastritunnus 50101:004:0156) pindalaga 528 m², millel paikneb kõnnitee.

Enampakkumisest osavõtmiseks peab osavõtja poolt olema tasutud tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast ja eraldi maksega enampakkumisel osalemise tasu 20 eurot hiljemalt enampakkumise ajaks (04.10.2022. kell 24.00) Kastre Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE531010102034612006 selgitustega „Kinnisvara enampakkumine Poka tee 35, ait-kuivati kinnistu ostu tagatisraha" ja „Kinnisvara enampakkumine Poka tee 35, ait-kuivati kinnistu osalemistasu enampakkumisel". Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise korraldajale kinnine ümbrik, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti aadress või nimetus.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) pakkuja nimi, elukoht või asukoht ja kontaktandmed;

2) tõendid ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

3) sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;

4) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja puhul volikiri.

Kinnistuga on võimalik kohapeal tutvuda 14.09.2022 kell 16.00-16.30.

Pakkumised avatakse 05. oktoobril 2022 kell 15.00 Kastre  Vallavalitsuses, Kurepalus.

Kontakt telf. +372 5139142