« Tagasi

Kastre vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 3. jaanuarist 2022.

Valitsuskabineti 21.12.2021 otsuse kohaselt hakkavad energiahinna hüvitist saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus.

Energiahinna tõusu leevendamise meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus. Energiakulusid hüvitatakse tagasiulatuvalt septembri kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. Nii on näiteks kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere sissetuleku piiriks 2364,60 eurot (arvutuskäik: 1126+563+337,80x2).

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt möödunud nelja kuu energiakulude kohta. Jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma nelja kuu energiaarved ja esitada taotlus mitme kuu peale kokku.

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine

Kastre vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 3. jaanuarist 2022. Taotlusvorm on leitav SIIT. 

Avaldused edastada elukohajärgsetele piirkondlikele sotsiaaltööspetsialistidele:

Liivi Sepp (Kurepalu teenuskeskus), telefon 53439209; liivi.sepp@kastre.ee

 

Laire Lodison (Võnnu teenuskeskus), telefon 53414206; laire.lodison@kastre.ee