Kastre Vallavalitsus rajas maakondlike arengustrateegiate tegevuskava toetuse abil Vooremäele kunstlumetootmise süsteemi. Projekti maksumuseks kujunes hankelepingu tulemusel 533 024 eurot,...

Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlumesüsteemi rajamine

Kastre Vallavalitsus rajas maakondlike arengustrateegiate tegevuskava toetuse abil Vooremäele kunstlumetootmise süsteemi. Projekti maksumuseks kujunes hankelepingu tulemusel 533 024 eurot,...

PRIA LEADER noorte aktiviseerimise meetmest käivitus projekt „Melliste noortekeskuse sisustus ja mentorlusprogramm". Projekti eesmärgiks on Melliste Noortekeskuse uus hoone sisustada...

Melliste Noortekeskuse sisustus ja mentorlusprogramm

PRIA LEADER noorte aktiviseerimise meetmest käivitus projekt „Melliste noortekeskuse sisustus ja mentorlusprogramm". Projekti eesmärgiks on Melliste Noortekeskuse uus hoone sisustada...

Omniva sulges alates 10. augustist Melliste ja Roiu postipunktid

Personaalne kirjakandja asendab postiasutuse teenuse!

Omniva sulges alates 10. augustist Melliste ja Roiu postipunktid

Melliste paisjärve supluskohast 05.08.2022. a võetud uue suplusvee analüüs ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele.

Melliste paisjärves ei ole suplemine soovitatav!

Melliste paisjärve supluskohast 05.08.2022. a võetud uue suplusvee analüüs ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele.

Kastre Vallavalitsus otsustas algatada Kõivukülas asuva Age detailplaneeringu

Age detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas algatada Kõivukülas asuva Age detailplaneeringu

Kastre Vallavalitsus otsustas 4.08.2022 korraldusega nr 387 muuta Kureoja detailplaneeringu planeeringuala.

Kurepalu külas asuva Kureoja detailplaneeringu planeeringuala muutmine

Kastre Vallavalitsus otsustas 4.08.2022 korraldusega nr 387 muuta Kureoja detailplaneeringu planeeringuala.

Taotlemine on avatud meie Spoku keskkonnas
Maailmakoristuspäev toimub tänavu 17. septembril.
Põllumajandus- ja Toiduamet viib 26.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Luunja ja Kastre vallas.

KOERTE JA KASSIDE TASUTA VAKTSINEERIMINE MARUTAUDI VASTU TARTUMAAL

Põllumajandus- ja Toiduamet viib 26.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Luunja ja Kastre vallas.

Kastre Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel ridaelamu korterit üldpinnaga 93,80 m², aadressil Kasesalu -1, Võõpste küla, Kastre vald

Kinnisvara müümine avalikul suulisel enampakkumisel

Kastre Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel ridaelamu korterit üldpinnaga 93,80 m², aadressil Kasesalu -1, Võõpste küla, Kastre vald

Kastre Vallavalitsus võttis 26. juuli 2022 korraldusega nr 373 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu. Käesoleva...

Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 26. juuli 2022 korraldusega nr 373 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu. Käesoleva...

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 . Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 01.09.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja...

1.septembrist 2022 muutuvad veeteenuste hinnad AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkondades

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 . Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 01.09.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja...

      Kogupere Rattamatk Kastre valla tervisespordisari „Sportlik Nelik" tähistab 13. augustil Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kogupere...

Kogupere rattamatk

      Kogupere Rattamatk Kastre valla tervisespordisari „Sportlik Nelik" tähistab 13. augustil Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kogupere...

Laekunud kirjalikud arvamused Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu tehnilise taristu eskiistutvustusele ning nendega arvestamine Arvamuste...

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõus oleva tehnilise taristu eskiistutvustuse tulemused

Laekunud kirjalikud arvamused Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu tehnilise taristu eskiistutvustusele ning nendega arvestamine Arvamuste...

Maakondlik konkurss „Tartumaa kaunis kodu“ on osa Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (EKKÜ) üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu“, mille patroon on vabariigi president ja mis toimub tänavu...

Tartumaa Omavalitsuste Liit valis 2022. aasta presidendi auhinda väärivad Tartumaa kaunid kodud

Maakondlik konkurss „Tartumaa kaunis kodu“ on osa Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (EKKÜ) üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu“, mille patroon on vabariigi president ja mis toimub tänavu...

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 356 kehtestada Mõra külas asuvate Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamisel oli...

Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 356 kehtestada Mõra külas asuvate Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamisel oli...

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 355 kehtestada Roiu alevikus asuva Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Roiu alevikku...

Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu kehtestamine.

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 355 kehtestada Roiu alevikus asuva Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Roiu alevikku...

RMK kavandab Kaagveres ja Vooremäel kõrgendatud avaliku huviga alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks. Raieid on plaanis teha sanitaarraiena. RMK palub...

RMK kavandab Kaagveres ja Vooremäel raieid üraskirüüste likvideerimiseks

RMK kavandab Kaagveres ja Vooremäel kõrgendatud avaliku huviga alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks. Raieid on plaanis teha sanitaarraiena. RMK palub...

Viitenumber hanke nimetus hankemenetluse liik link 245123 Roiu lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ...

2022 aasta riigihanked

Viitenumber hanke nimetus hankemenetluse liik link 245123 Roiu lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ...

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. juuni 2022 korraldusega nr 321 kehtestada Aardla külas asuva Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse...

Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. juuni 2022 korraldusega nr 321 kehtestada Aardla külas asuva Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse...