« Tagasi

Kutse Kastre Vallavolikogu istungile

 

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE              18. november 2021 a. nr 1-2/1

 

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 23. novembril 2021 kell 17.00 Võnnu Kultuurimaja suures saalis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Alatiste komisjonide moodustamine

2) Vallavanema valimine

3) Vallavanema töötasu määramine

4) Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikmete kinnitamine

5) Abivallavanema töötasu määramine

6) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 19691550) koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks

6.1) Nõmme tee

6.2) Seletuskiri

7) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 2878904) koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks

7.1) Seletuskiri

8) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 19894050) koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks

8.1) Põiktänav

8.2) Seletuskiri

9) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 19184650) koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks

9.1) Järvenäki teelõik 

9.2) Seletuskiri

10) Ühe eurose maksusmusega transpordimaa Roa tee L3 katastriüksuse omandamisega nõustumine

10.1) Seletuskiri

11) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 2878904) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

11.1) SL Nurme tee

11.2) Seletuskiri

12) Sundvalduse seadmine Männisaare (katastritunnus 91501:004:0034) Enefit Connect OÜ kasuks

12.1) SL Männisaare

 

Mati Möller

Volikogu esimees