« Tagasi

Jäätmete käitlemine Roiu alevikus Isoveri kinnistul

Kastre Vallavalitsus annab teada, et DP Recycling OÜ taotleb Keskkonnaametilt keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks Roiu alevikus Isoveri kinnistul.

Ettevõte soovib kinnistul hakata koguma, sorteerima ja korduskasutatavaid esemeid uuesti taaskasutusse suunama. Lisaks plaanib DP Recycling OÜ kinnistul ladustada tava- ja ohtlikke jäätmeid (romusõidukeid, metallijäätmeid, elektroonikajäätmeid ja katalüsaatoreid).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-115955.