« Tagasi

Vallavalitsus võtab vastu huvihariduse ja huvitegevuse toetamise taotlusi

Ootame hiljemalt 15. veebruariks huvihariduse ja huvitegevuse toetamise taotlusi perioodi jaanuar kuni juuni 2020 eest.

Taotlusi saavad esitada erahuvikoolid – „erahuvikooli toetuse" alt ning lapsevanemad – „omaosalustasu toetuse" alt.

Omaosalustasu toetus taotlemiseks peab noore seaduslik esindaja või täisealine noor esitama taotluse elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU (https://piksel.ee/spoku/kastre). Valida menüüst „KINNITAMINE", seejärel valida eelistatud huvikool ning täita omaosalustasu toetuse taotlus.

 või kirjalikult taotlusvormil.

Omaosalustasude toetuse määr on kuni 150 € aastas noore kohta ainult ühel huvialal või ühes huviringis osalemiseks. Omaosalustasu toetus makstakse välja taotluses esitatud arveldusarvele kaks korda võrdses osas pärast taotlustähtaegade lõppemist.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamist reguleerib Kastre Vallavolikogu määrus nr 76 „Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord"

https://www.riigiteataja.ee/akt/413082019001

 

Lisainfo: haridusspetsialist Kaisa Vahtla kaisa.vahtla@kastre.ee