« Tagasi

Koroonaviiruse tõkestamist toetavate meetmete rakendamine Kastre vallas

Neljapäeva, 12. märtsi hommikul erakorraliselt kogunenud Kastre valla kriisikomisjon otsustas teha Kastre Vallavalitsusele ettepaneku koroonaviiruse tõkestamist toetava meetmena tühistada vähemalt kaheks kuuks valla asutuste ja hallatavate asutuste välislähetused ja õppereisid ning koolide ekskursioonid. Samuti otsustati, et riskipiirkonnast (nimekiri pidevalt täienev ja kättesaadav Terviseameti kodulehel) naasvad või riskipiirkonnast naasnutega lähedalt kokku puutunud ametiasutuse ja allasutuste töötajad, õpilased, lasteaialapsed peavad jääma 14 päevaks koju jälgimisele ning järgneva kahe kuu jooksul toimuvad avalikud üritused, kus osalejate arv on suurem kui 100, tuleb tühistada või lükata nende toimumine edasi. Lisaks leiti, et tuleks piirata SA Hooldekodu Härmalõng klientide külastamist.

Tulenevalt eeltoodust teeb Kastre Vallavalitsus

PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 1:

1) tühistada vähemalt kaheks kuuks valla asutuste ja hallatavate asutuste välislähetused ja õppereisid ning koolide ekskursioonid, samuti õppekäigud ja väljaspoolt kooli kutsutud külalistega sündmused;

2) riskipiirkonnast (nimekiri pidevalt täienev ja kättesaadav Terviseameti kodulehel) naasvad või riskipiirkonnast naasnutega lähedalt kokku puutunud ametiasutuse ja allasutuste töötajad, õpilased, lasteaialapsed peavad jääma 14 päevaks koju jälgimisele;

3) järgneva kahe kuu jooksul toimuvad avalikud üritused, kus osalejate arv on suurem kui 100, tuleb tühistada või lükata nende toimumine edasi;

4) tühistada valla kultuurikalendris valla ja allasutuste korraldatavad sündmused (õppekogunemised, üle asutuselased sündmused jms) sh alla 100 osalejaga;

5) piirata SA Hooldekodu Härmalõng klientide külastamist;

6) põhjendatud vajadusel kompenseerida reservfondist allasutuste planeeritud õppereiside, ekskursioonide jms tagastamatud kulud.

7) Jälgida pidevalt uuenevat infot ja juhiseid Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

8) protokolliline otsus teha teatavaks ja täitmiseks kõigile hallatavatele asutustele.