« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor 2020

Tartumaa Omavalitsuste Liit korraldab infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele 17. septembril 2020 algusega kell 12.30 Tartus aadressil Pepleri 6 (IV korrus).
 
 
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
 
Sihtgrupp: mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 
Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma esitatud Meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja Meetme 2 projekti kohta 4000 eurot.
 
Ühingu omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.
 
Programmdokument: 16. märtsil jõustunud riigihaldusministri 09.03.2018 määrus nr. 15 „Kohaliku omaalgatuse programm,"  on aluseks programmi rakendamisele maakonnas.
 
Taotlemine
Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 1. oktoobril 2020 hiljemalt kella 16:30 e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressil tol@tartumaa.ee
Tingimused taotlejale:
 
Toetust saavad taotleda määruse nõuetele vastavad, piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad järgnevad ühendused:
 
Mittetulundusühingud, mille liikmetena ei osale KOV üksus ega riig ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
 
 
Täpsema info ja taotlusvormid leiate kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlusi ootame aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 58862500. Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.