« Tagasi

Kastre Vallavalitsus taotleb vee erikasutusluba

Kastre Vallavalitsus on esitanud Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, mille eesmärgiks on Kurepalu paisu säilitamine senisel kujul (Haaslava küla, Kurepalu küla, Mõra küla,).

Kurepalu paisjärve kalapääs ehitati 2013. aastal. Paisjärve kalapääsu ehitamisega paigaldati paisjärvele automaatne süsteem, mis jälgib veetaset ja ei lase sellel tõusta kõrgemale seadistatud näitajast. Veetaseme andmed on saadud 1973. aastal Tartu Maaparandusvalitsuse tellitud ja RPUI Eesti Maaparandusprojekti poolt koostatud projekti „Mõraoja reguleerimine. Haaslava veehoidla", mille järgi on normaalveetasemeks määratud 37,00 m abs. Kalapääsu projekti raames mõõdeti paisjärve veetasemeks 36,90 m abs, mille järgi on seadistatud ka veetaseme automaatika. Tulenevalt eeltoodust on alates 2013. aastast olnud paisjärve veetase ühtlane ning automaatne süsteem hoiab seda määratud tasemel.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil: https://kotkas.envir.ee/, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-109808.

KeÜS § 49 lg 1 kohaselt otsustatakse keskkonnaloa andmine otsustatakse hiljemalt 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.