Karja tee tolmuvabaks muutmine
Projekti eesmärgiks on olemasoleva tööstus- ja ettevõtlusala juurde olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine. Projekti raames rekonstrueeritakse Võnnu alevikus Karja tee tänav 750 m ulatuses, mis on ettevõtluse seisukohast oluline avalik tugitaristu. Tegemist on olemasoleva amortiseerunud kruusateega, mille liikluskoormus on suurenenud just raskeveokite osas.

Projekti maksumuseks kujunes: ehitushange maksumusega 90 891,63 eurot, omanikujärelvalve 2 280 eurot. Kokku 93 171,63 eurot.

 

MTÜ Laulu- ja mänguselts Lõoke soetas 

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kastre

Vallavalitsuse toel 3 lavapoodiumi suurusega 1x2 meetrit.

Poodiumid on 40 cm jalgade ja musta värvi seelikuga.

Neid saavad soovi korral kasutada ja laenutada kõik , kel vajadus oma üritusel või muul ettevõtmisel kasutada teisaldatavat lava .

Lisainfo saamiseks võtke ühendust laulu- ja mänguseltsiga Lõoke juhatuse esinaise Tiiu Meeritsaga tel. 511 7108 või e-postil tiiumeerits@hot.ee.

 

MTÜ Laulu- ja Mänguselts Lõoke korraldas Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kastre Vallavalitsuse toel Võnnu kogukonnale sündmuse "Meie kandi rannapidu".

25.09.19

VÕNNU KULTUURIMAJA SAI PROJEKTITOETUSE ABIL UUED RAHVARIIDED

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas 7785.60 euroga ja Kastre vallavalitsus 1946.40 euroga. 
Toimetaja: MART KEERUTAJA
11.03.20

Kastre ja Nõo valla noorte ühistegevuste soodustamine ning praktiliste oskuste arendamine

 

Kastre Vallavalitsus sai Leader projekti meetme 2.2 Noorte aktiviseerimine toetust ühistegevuste soodustamiseks Nõo valla noortega ning noorte praktiliste oskuste arendamiseks. Projekti eesmärgiks on läbi töömalevate korraldamise ja ettevõtlikkuse arendamise seminaride tõsta noorte elujõulisust ja eneseteadlikkust, et julgustada noori panustama tulevikus kogukonna arengusse. Meetmest saadi toetust summas 4248.80 eurot. Projekt kestab 2019. aasta augustist 2021. aasta septembrini.

Toimetaja: MART KEERUTAJA