Projekt “Melliste Skatepark“

MTÜ Mäksa kolhoos esitas Kohalikku omaalgatuse programmi sügisel 2021 projektitaotluse, mille eesmärgiks oli soetada Melliste külla slackline trikitamise ja hüppamise ramp, et suurendada noortele mõeldud aktiivse vabaaja veetmise võimalusi.

Projekt "Melliste Skatepark" sai rahastuse ja kevadel 2022 paigaldati Melliste noortekeskuse kõrvale Miniramp X+W.

Objekt on mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile trikitamis- ja rulatamishuvilistele. Turvalisuse huvides tuleb kinni pidada kasutamiskorrast ja rambi küljele kinnitatud reeglitest.

Projekti rahastas Kohaliku omaalgatuse programm 4000€ ja Kastre vald 1400€

Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks ja kohalikes omavalitsustes antava toetuse info

7.03.22

Kastre Vallavalitsus esitas eelmise aasta sügisel taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskuse „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks ja kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord" toetusvooru. Projekti eesmärgiks on Kastre valla elanikele biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine (kiirkompostrid ja biolagunevate jäätmete konteinerid).

29. detsembril edastati Kastre Vallavalitsusele taotluse rahuldamise otsus. Kastre Vallavalitsuse projekti kogumaksumus on 49 896 eurot, millest toetuse osa 39 417,84 eurot. Projektiga soetatakse 200 kiirkompostrit ning 30 biojäätmete konteinerit.

Selleks, et kompostrid ja konteinerid elanikele jõuaksid, tuleb läbi viia riigihange ning seejärel oodata kompostrite ja konteinerite kohale jõudmist. Orienteeruva ajakava järgi võiks kompostrid ja konteinerid vallmajja jõuda suve keskpaigaks, täpsema ajakava saame peale riigihanke tulemuste väljakuulutamist.

 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.  

  

 

 

 

Karja tee tolmuvabaks muutmine
Projekti eesmärgiks on olemasoleva tööstus- ja ettevõtlusala juurde olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine. Projekti raames rekonstrueeritakse Võnnu alevikus Karja tee tänav 750 m ulatuses, mis on ettevõtluse seisukohast oluline avalik tugitaristu. Tegemist on olemasoleva amortiseerunud kruusateega, mille liikluskoormus on suurenenud just raskeveokite osas.

Projekti maksumuseks kujunes: ehitushange maksumusega 90 891,63 eurot, omanikujärelvalve 2 280 eurot. Kokku 93 171,63 eurot.

 

MTÜ Laulu- ja mänguselts Lõoke soetas 

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kastre

Vallavalitsuse toel 3 lavapoodiumi suurusega 1x2 meetrit.

Poodiumid on 40 cm jalgade ja musta värvi seelikuga.

Neid saavad soovi korral kasutada ja laenutada kõik , kel vajadus oma üritusel või muul ettevõtmisel kasutada teisaldatavat lava .

Lisainfo saamiseks võtke ühendust laulu- ja mänguseltsiga Lõoke juhatuse esinaise Tiiu Meeritsaga tel. 511 7108 või e-postil tiiumeerits@hot.ee.

 

MTÜ Laulu- ja Mänguselts Lõoke korraldas Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kastre Vallavalitsuse toel Võnnu kogukonnale sündmuse "Meie kandi rannapidu".

Võnnu kultuurimaja sai projektitoetuse abil uued rahvariided

25.09.19

VÕNNU KULTUURIMAJA SAI PROJEKTITOETUSE ABIL UUED RAHVARIIDED

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas 7785.60 euroga ja Kastre vallavalitsus 1946.40 euroga. 
Toimetaja: MART KEERUTAJA
13.08.20

VÕNNU KULTUURIMAJA SAI PROJEKTITOETUSE ABIL UUED RAHVARIIDED

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel segarühmale uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 15 660 eurot, Leader toetas 12 528 euroga ja Kastre vallavalitsus 3132 euroga. 
Toimetaja: ÜLLE SEIRE