27.11.18

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018. Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel  http://www.tartumaa.ee/arengustrateegia/ ning kohalike omavalitsuste veebilehtedelt.

Strateegia eelnõule saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada avaliku väljapaneku lõpuni (kuni 9.12.2018) aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Riia 15, Tartu 51010 või e-posti aadressil tol@tartumaa.ee

Ettepanekute vormi leiate arengustrateegia materjalide juurest Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehelt  http://www.tartumaa.ee/arengustrateegia/

Lisainfo Tartumaa Omavalitsuste Liidust tel 730 5216, tol@tartumaa.ee

Strateegia eelnõu ja muudatusettepanekute vorm on teate lisas

Strateegiaprotsessi koordinaator

Annely Võsaste

5061838

annely.vosaste@tartumaa.ee

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA