19.03.20

Kultuuri ja hariduse valdkonna korrad ja taotlusvormid

 

1. Avaliku ürituse korraldamine (taotlus tuleb saata vald@kastre.ee vähemalt 21 päeva enne sündmuse toimumist)

Kastre valla avaliku ürituse korraldamise kord

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvorm

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

https://piksel.ee/spoku/kastre

2. Laste ja noorte tegevustoetused (taotlus saata vald@kastre.ee 20.01, 20.05, 20.10. Tuleviku tähtede tähtaeg 20.01)

Laste ja noorte kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate ning tegevustoetuse määramise ja maksmise kord

Laste ja noorte tegevustoetuse taotlusvorm

Stipendiumikonkursi "Tuleviku tähed" taotlusvorm

 

3. Vabaühenduste tegevuse toetamine

Vabaühenduste toetamise kord Kastre vallas

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

https://piksel.ee/spoku/kastre

Sündmustoetuse taotlusvorm (taotlus saata 20.03, 20.08, 20.10 vald@kastre.ee)

Tegevustoetuse taotlusvorm (taotlus saata  20.03, 20.08, 20.10 vald@kastre.ee)

Ühekordse toetuse taotlusvorm (taotlus saata vähemalt 1 kuu enne sündmuse toimumist vald@kastre.ee)

Projektitoetuse taotlusvorm (taotlus saata vähemalt 10 tööpäeva enne taotletava projekti esitamise tähtaega vald@kastre.ee)

Toetuste kasutamise aruandevorm (aruanne esitada hiljemalt 2 kuud pärast sündmuse või projekti lõppemist ulle.seire@kastre.ee)

 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise kord (taotlemine kevadhooaja eest 15.02, sügishooaja eest 15.10)

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU
Vali menüüst „KINNITAMINE", seejärel vali eelistatud huvikool ning täida omaosalustasu toetuse taotlus või too allolev vorm paberkandjal Kastre vallamajja.

Huvitegevuse ja -hariduse toetamise taotluse vorm

 

5. Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

 

6. Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Toimetaja: ÜLLE SEIRE
25.09.19
Toimetaja: RASMUS TOOMPERE