Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmed

Maie Otsa – esimees, tel 5116104, e-post: maieotsa@hotmail.com;

Taivo Kirm – aseesimees;

Heli Jažõkova;

Kaie Ein;

Birgit Aasmäe;

Anu Kontro;

Marju Jansen;

Riina Reha;

Vaike Lillemäe;

Kertu Rünkorg

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris siin: