Nõmmeveere maaüksusel detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmine

14.10.19
Kastre Vallavalitsus soovib, seoses Haaslava lasteaiahoone ehitusprojekti koostamisega, nihutada kuni 6% ulatuses hoonestusala Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Toominga tee 1, Paju tee 1 ja 2 kinnistute detailplaneeringu lahendusega kavandatud, positsioonil nr 322, planeeritud aadressil Savipaju tee 24.
Kastre Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kastre valla veebilehel alates 14. oktoobrist kuni 28. oktoobrini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul saavad isikud, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid.
Toimetaja: MART KEERUTAJA