5.08.22
Viitenumber hanke nimetus hankemenetluse liik link
245123 Roiu lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine lihthange vaata
245329 Melliste Kooli lasteaiale uue rühmaruumi projekteerimine lihthange vaata
244393 Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitamine avatud hankemenetlus vaata
248139 Melliste koolihoone juurdeehituse ehitusprojekti ekspertiisi koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange vaata
245876 Kergliiklustee lõigul Haaslava-Tuigo tee projekteerimine lihthange vaata
245909 Tarekese vkt 43 kinnistule tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitus lihthange vaata
246364 Melliste Kooli lasteaiale uue rühmaruumi projekteerimine ja ehitus lihthange vaata
245732 Kastre valla elanike biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine (kiirkompostrid ja biojäätmete konteinerid) lihthange vaata
248139 Melliste kooli juurdeehituse ehitamine avatud hankemenetlus vaata
247510 Vooremäe tervisespordikeskuse  teenindushoone ehitamine avatud hankemenetlus vaata
249204 Elektrienergia ostmine Kastre Vallavalitsuse tegevusega
seotud tarbimiskohtadele perioodil 01.06.2022 - 31.05.2023
avatud hankemenetlus vaata
248550 Kastre valla territooriumil haljasalade niitmine 2022 aastal
(kaks piirkonda)
lihthange vaata
248778 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline mustkattega pindamine" lihthange vaata
248780 Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2022 lihthange vaata
244969 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimiseprojekti koostamine lihthange vaata
248781 Sillaotsa kooli juurdeehituse projekteerimine lihthange vaata
249129

Võnnu alevikus Tartu tn 24 kinnistul parkla rekonstrueerimise projekteerimine

lihthange vaata
249445 Võnnu Keskkooli parkla rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine lihthange vaata
249449 Võnnu lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine lihthange vaata
249451 Melliste Kooli soojussõlme rajamine lihthange vaata
  Melliste Kooli juurdeehituse omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse  teenindushoone ehituse omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Roiu lasteaia energiaauditi koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kastre valla jäätmekava
2023-2028 koostamine 
alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava mänguväljaku rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kastre valla heakorraeeskirja koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Veekogude kinnikasvamist soodustavate veetaimede  eemaldamise väikehange alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
253362 Võnnu Keskkooli parkla rekonstrueerimine ja laiendamine lihthange hankedokumendid

 

25.01.22
Viitenumber Hanke nimetus Liik Link
232005 Melliste Algkool-Lasteaia juurdeehituse projekteerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2819194/general-info 
232008 Melliste kaugküttetrassi projekteerimine ja ehitamine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2819672/general-info
232013 Sõiduautode ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2820352/general-info 
232042 Haaslava lasteaiahoone köögiseadmete ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2823332/general-info
  Kastre valla koolide sisustuse ostmine alla lihthanke piirmäära jääv hange https://www.kastre.ee/et/uudised-ja-teated/
  Melliste ja Sillaotsa kergteelõikude projekteerimine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Majandustööde auto ostmine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
232742 Aru tee ehitustööd Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2887372/general-info
  Liginullenergiahoone eelprojekti koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitusprojekti ekspertiisi koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kurepalu rannaala korrastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste Algkool-Lasteaia sisetorustiku vahetus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3099792/general-info
  Hoone ja korstna lammutamine Väikehange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3041992/general-info
  Haaslava lasteaia C-korpuse mööbli ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3245204/general-info
  Kastre valla haljasalade niitmine 2021, kaks piirkonda Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3132552/general-info
  Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2021 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3120112/general-info
  Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3206772/general-info
  Roiu lasteaia remonttööd alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Võnnu lasteaia saali remont alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Võnnu lasteaia rühmaruumi remont alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vähempakkumine transporditeenuse osutamiseks alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
237146 Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3263116/general-info
237045 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3254496/general-info
  Kastre valla veekogude puhastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamise omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
238925 Aardlapalu kergtee ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3426636/general-info 
238923 Kergtee lõikude ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3426596/general-info
239102 Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3444696/general-info
  Võnnu Kultuurimaja ja kooli parklate rekonstrueerimine Lihthange  
  Roiu mänguväljaku rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Sillaotsa jalgratta- ja jalgtee ehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia sidekaabli rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Aardlapalu kergtee ehitamise omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste kooli ja spordihoone soojussõlme projekteerimine ja väljaehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia sidekaabli rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
244383 Priiuse Seltsimaja II korruse osaline rekonstrueerimine lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3958508/general-info
  Valgustite vahetus Kastre vallas alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid

 

 

30.06.22
Kastre vallavalitsuse riigihanked 2020
Viitenumber hanke nimetus liik link
200575 Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/727981/general-info
218172 Poka teenuskeskuse renoveerimistööd lihthange              

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1635540/general-info                                          

217883 Haaslava lasteaia ehitus Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1632665/general-info
  Haaslava lasteaia ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
222064 Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1822412/general-info
222110 Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1826572/general-info
  Sette eemaldamine ja utiliseerimine (Gaasimahutid) Väikehange hankedokumendid
222483 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1866772/general-info
  Sillaotsa kooli siseõue korrastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
222313 Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020 Lihthange viitenumber 222313
222735 Kastre valla haljasalade niitmine 2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1892412/general-info
222801 Kastre valla väikeplatside niitmine 2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1898332/general-info
223125 Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1931372/general-info
224495 Haaslava lasteaia mööbli ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2051432/general-info
224734 Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine Alla lihthanke piirmäära jääv hange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2077012/general-info

 

 

30.06.22
2019
Viitenumber hanke nimetus liik link
  Melliste keskusehoone  ehitusprojekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
206960 KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2019 Lihthange

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560703/general-info

208188 Haaslava lasteaia projekteerimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1568316/general-info
  Sillaotsa Kooli parklaaluse ehitustööd alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209302 Sillaotsa kooli fassaadi ja köögiruumide ehitustööd Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1575666/general-info
209388 Roiu lasteaia tualettruumi ümberehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576075/general-info
209403 Melliste Spordihoone sademevee ärajuhtimiseks kivisillutise paigaldus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576125/general-info
  Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209885 HOOLDEKODU "HÄRMALÕNG VÕNNU KODU" REKONSTRUEERIMINE Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1579174/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
210237 Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581343/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehanke korraldamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
211470 Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1590670/general-info
214083 Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608645/general-info
204928 Melliste keskusehoone I etapi ehitus Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1547074/general-info
214118 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608894/general-info
214800 Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1612822/general-info
214876 Bussi liisimine kasutusrendi korras Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1613216/general-info
214999 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1614100/general-info
  Haaslava lasteaia projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
215849 Hammaste -Võnnu kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamine lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1619302/general-info
  „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange-tühistatud hankedokumendid
  „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste keskusehoone I etapi ehitus omanikujärelevalve teostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid