revisjonikomisjoni esimees Aavo Ossip, tel 5031318, aavo@haspo.ee;

revisjonikomisjoni aseesimees Andre Mumm;

revisjonikomisjoni liige Ellen Tohvri;

revisjonikomisjoni liige Maie Otsa.

 

Komisjonide koosolekute protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris aadressil- https://atp.amphora.ee/kastrevv/

Valige rippmenüüst dokumendi liik "Protokoll"