Revisjonikomisjoni liikmed

Esimees: Aavo Ossip

tel 503 1318

e-post aavo@haspo.ee


Aseesimees: Andre Mumm

 

Komisjoni liikmed:

Ellen Tohvri;

Maie Otsa.

 

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris siin