Villu Lepikov – esimees, tel 5216309, e-post: villu.lepikov@gmail.com;

Ülle Seire – aseesimees;

Anita Kolk;

Riina Vals;

Krista Brusko;

Viivika Kook;

Ivo Dubolazov;

Kerda Alla;

Maarja Marmor;

Chris Serglov;

Peeter Tammoja.

Komisjonide koosolekute protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris aadressil - https://atp.amphora.ee/kastrevv/

Valige rippmenüüst dokumendi liik "Protokoll"