KOROONAVIIRUSEST TINGITUD MUUDATUSED JA PIIRANGUD KASTRE VALLAS

14.01.21

NOORTEKESKUSED

Peale vaheaega jätkatakse piirangutega kontaktteenuse pakkumist väikestes gruppides ja ainult oma piirkonna lastele.

ÜLDINE

Vallamajas elanike vastuvõttu ei toimu. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel.

Valla asutuste ja allasutuste siseruumides peavad külalised kandma maski.

Jaanuaris jäävad ära kõik planeeritud avalikud üritused.

Raamatukogud laenutavad raamatuid välja kontaktivabalt.

Alates 18.01.2021 on kooliväline huviringide tegevus ning spordi- ja huvitegevus lubatud väljaspool koolihooneid. Grupi suurus koos juhendajaga maksimaalselt 11 inimest.

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on ajavahemikul 11.-31.01.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja ja peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega. Individuaal treeningute puhul jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid.

 

Üle Eesti kehtivad piirangud ja viirusega seounduv muu info on leitav siit.