KOROONAVIIRUSEST TINGITUD MUUDATUSED JA PIIRANGUD KASTRE VALLAS

10.03.2021 Kastre Vallavalitsuse istungil otsustati

KOOLID
Alates 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klassi õpilased. Äärmisel vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad. Samuti on võimalik erandkorras korraldada kontakttegevusi 1.–4. klasside õpilastele.

Selleks, et tagada õpitulemuste ja õppekavapõhiste eesmärkide saavutamine, samuti vajaduspõhine õpiabi mahajäämuse vältimiseks ja individuaalseks konsultatsiooniks põhiainetes, võimaldatakse Kastre valla koolide 1.-4. klassi õpilastele üks kord nädalas õpiabi koolis:
hajutatult;
kooli poolt paika pandud graafiku alusel;
koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades.
 

Täpsemad juhised saadetakse igale õpilasele individuaalselt läbi e-kooli.
Kui lapsevanem ei soovi kontaktset õpiabi, siis pakutakse õpilasele alternatiivne tugi distantsilt.

Antud meedet on võimalik läbi viia ainult nii kaua, kuni Kastre valla haigusnäitaja püsib alla 1000 (100 000 inimese kohta) ehk kuni Kastre vallas on alla 50 haigestunu (14 päeva summas).

 

LASTEAIAD
Kastre valla lasteaiad on avatud ning vanemad, kellel pole võimalik teha kaugtööd, saavad oma lapse lasteaeda tuua. Palume seda võimalust kasutada vajaduspõhiselt.
Ajavahemikul 11.03-11.04 arvestatakse kohatasu proportsionaalselt vastavalt kohal käidud päevadele.


NOORTEKESKUSED JA HUVIHARIDUS
Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe on siseruumides keelatud. Noortekeskused töötavad distantsilt (vaata Melliste, Roiu ja Võnnu noortekeskuse Facebookist nädalakava ja tegevusi).

RAAMATUKOGUD jätkavad kontaktivaba laenutamist.

Üle Eesti kehtivad piirangud ja viirusega seonduv info on leitav siit.

26.02.2021 Kastre Vallavalitsuse kriisikomisjoni istungil otsustati

1) COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on ajavahemikul 01.-31.03.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud piirangutele.
2) Raamatukogud jätkavad kontaktivaba laenutamist kuni 31.03.2021.
3) Valla asutuse ja allasutuse ruume (spordihooned, kultuurimajas, seltsimajad jne) võib kasutada vaid valla koolilaste vähendatud koosseisuga sporditegevuste ja huviringide läbiviimiseks, teistele huviringidele sh täiskasvanute spordi- ja huvitegevuse (sport, tants, laul jne) läbiviimine mainitud ruumides ei ole lubatud esialgu kuni 31.03.2021.
4) Noortekeskused jätkavad distantsil teenuse pakkumist kuni 31.03.2021.
5) Koolid ja lasteaiad ei korraldada ekskursioone ega muid väljasõite kuni 31.03.2021.
6) Vallamajas elanike vastuvõttu ei toimu esialgu kuni 31.03.20201. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel.
7) Valla asutuste ja allasutuste (koolid, lasteaiad, raamatukogud jne) siseruumides peavad külalised kandma maski. Ilma maskita sisenemine on keelatud.
8) Märtsis jäävad ära kõik avalikud kultuuri ja spordiüritused ning kultuurimajad ja spordihooned on avalikkusele suletud kuni 31.03.2021.
9) Poka Sotsiaalkeskus sulgeda kuni 08.03 ja jätkata seejärel tööd vähendatud koormusega esialgu kuni 31.03.2021.
10) Muus osas lähtuda Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest

Üle Eesti kehtivad piirangud ja viirusega seonduv info on leitav siit.