1.10.22

Kastre Vallavalitsus teatab, et on valminud Kastre valla jäätmekava aastateks 2023-2028 eelnõu. Jäätmekava on Kastre valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Kastre valla territooriumil, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

Kastre valla jäätmekava aastateks 2023–2028 paberkandjal eelnõuga on võimalik tutvuda 01.10.2022-17.10.2022 Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja, Kurepalu küla), Melliste raamatukogus (Tartu maantee 8, Melliste), Võnnu raamatukogus (Tartu tn 24, Võnnu) ning digitaalselt valla veebilehel https://www.kastre.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse kontaktidel – Vallamaja, Kurepalu küla ning e-kirjaga aadressile vald@kastre.ee.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 02.11.2022 kell 17.00  Priiuse seltsimajas (Kurepalu) juhul kui väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid.
Avalikule arutelule on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 31.10.2022.
Eelregistreerimiseks palume kirjutada Kastre Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Karen Katri Voll karenkatri.voll@kastre.ee või helistada numbril +372 5341 4205.

Kastre valla jäätmekava aastateks 2023–2028 eelnõu 

Toimetaja: KRISTA PINT

Kastre valla jäätmekava aastateks 2018-2022