Kastre valla Jäätmekava 2023-2028

Jäätmekava on Kastre valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Kastre valla territooriumil, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

Kastre valla jäätmekava aastateks 2023-2028 on vastu võetud Kastre Vallavolikogu määrusega 15.12.2022 nr 18, leitav siit.

Jäätmekava aastateks 2023-2028 on leitav siit