Kinnitatud Kastre Vallavalitsuse

27.04.2022  korraldusega nr 248

Kastre valla hankeplaan 2022

 

Riigihanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav

maksumus km-ga

Väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankelepingu täitmise tähtaeg või periood

Hanke eest vastutav isik või asutus

1.

Roiu Lasteaia ventilatsiooni projekteerimine

Lihthange 20 000,00 € jaanuar 3 kuud Abivallavanem
2.  Kergliiklustee lõigul Haaslava-Tuigo tee projekteerimine Lihthange 50 000,00 € jaanuar 6 kuud Abivallavanem
3. Priiuse Seltsimaja 2 korrus rekonstrueerimine Lihthange 28 583,10 € jaanuar 2 kuud Abivallavanem
4. VKT Tareke 43 veevõtukoha projekteerimine ja ehitus Lihthange 30 000,00 € jaanuar 6 kuud Abivallavanem
5. Melliste Kooli lasteaia uue rühmaruumi projekteerimine ja ehitus Lihthange 100 000,00 € veebruar 6 kuud Abivallavanem
6. Melliste Kooli soojussõlme projekteerimine Väikehange 5 000,00 € veebruar 2 kuud Abivallavanem
7.  Võõpste raamatukogu ATS ja evakuatsiooni valgustus ja plaanid Väikehange 6 000,00 € veebruar 1 kuu Abivallavanem
8. Melliste perearstikeskuse apteegi osa ATS ja evakuatsiooni valgustus Väikehange 3 000,00 € veebruar 1 kuu Abivallavanem
9. Priiuse Seltsimaja turvauksed ja evakuatsiooni valgustus Väikehange 3 500,00 € veebruar 1 kuu Abivallavanem
10. Kastre valla elanike biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine Avatud hange 50 000,00 € märts 4 kuud Abivallavanem
11. Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitamine Avatud hange 500 000,00 € aprill 12 kuud Arendusspetsialist
12. Melliste Kooli juurdeehituse ehitamine Avatud hange 500 000,00 € aprill 6 kuud Arendusspetsialist
13. Võnnu alevikus Tartu tn 24 kinnistul parkla rekonstrueerimise projekteerimine Lihthange 50 000,00 € aprill 3 kuud Abivallavanem
14. Võnnu Keskkooli parkla  ja liikumisteede projekteerimine Lihthange 40 000,00 € aprill 3 kuud Abivallavanem
15. Priiuse Seltsimaja rekonstrueerimisprojekti koostamine Lihthange 40 000,00 € aprill   Arendusspetsialist
16. Võnnu Lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine Lihthange 44 000,00 € aprill 3 kuud Abivallavanem
17. Sillaotsa Kooli juurdeehituse projekteerimine Avatud hange 50 000,00 € aprill 6 kuud Abivallavanem
18. Võnnu lasteaia katuse remont Väikehange 11 000,00 € aprill 1 kuu Abivallavanem
19.  Kastre valla territooriumil haljasalade niitmine 2022 aastal (kaks piirkonda) Lihthange 40 000,00 € aprill 6 kuud Abivallavanem
20. Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje Lihthange 30 000,00 € aprill 1 kuu Abivallavanem
21. Elektrienergia ostmine Avatud hange   aprill 12 kuud Abivallavanem
22. Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline mustkattega pindamine Lihthange 150 000,00 € aprill 3 kuud Abivallavanem
23. Roiu mänguväljaku rajamine Lihthange 30 000,00 € mai 2 kuud Arendusspetsialist
24. Melliste Kooli õueala atraktsioon Lihthange 18 700,00 € mai 2 kuud Arendusspetsialist
25. Melliste Kooli soojussõlme ehitus Lihthange 25 000,00 € juuni 3 kuud Abivallavanem
26. Villemi sots maja katus remont Lihthange 30 000,00 € juuni 1 kuu Abivallavanem
27. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Väikehange 15 000,00 € juuni 1 kuu Abivallavanem
28. Võnnu Lasteaia õuealale ronila rajamine Väikehange 20 000,00 € juuni 1 kuu Arendusspetsialist
29. Võnnu Kultuurimaja kaldtrepi ehitamine Väikehange 10 000,00 € juuli 1 kuu  
30. Roiu keskusehoone ehitamine Avatud hange 400 000,00 € august 8 kuud Arendusspetsialist
31. Roiu perearstikeskuse projekteerimine Lihthange 35 000,00 € august 3 kuud Arendusspetsialist
32. Võnnu Keskkooli võimla rekonstrueerimise projekteerimine Lihthange 40 000,00 € september 2 kuud Abivallavanem
33.  Võnnu KK staadionihoone projekteerimine Lihthange 40 000,00 € september 3 kuud Abivallavanem
34. Tuigo lasteaia projekteerimine Lihthange 34 000,00 € september 6 kuud Arendusspetsialist
35. Korraldatud jäätmeveo hange Avalik hange   september 36 kuud Keskkonnaspetsialist
36. Kergliiklustee Aardlapalu-Aardla projekteerimine Lihthange 50 000,00 € oktoober 6 kuud Abivallavanem
37. Villemisoo uue sotsiaalmaja projekteerimine Lihthange 40 000,00 € oktoober 4 kuud Abivallavanem
38. Melliste Kooli staadioni projekteerimine Lihthange 40 000,00 € oktoober 3 kuud Abivallavanem
39. Priiuse Seltsimaja rekonstrueerimine Avatud hange 460 000,00 € november 8 kuud Arendusspetsialist