Kinnitatud Kastre Vallavalitsuse

09.04.2021  korraldusega nr 200

Kastre valla hankeplaan 2021

 

Riigihanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav

maksumus km-ga

Väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankelepingu täitmise tähtaeg või periood

Hanke eest vastutav isik või asutus

1.

Melliste Algkool-Lasteaia juurdeehituse projekteerimine

 Lihthange

50 000

 jaanuar

 5 kuud

 Arendusspetsialist

2.

Melliste kaugküttetrassi projekteerimine ja ehitamine

 Avatud   hankemenetlus

250 000

 jaanuar

 

 10 kuud 

 Arendusspetsialist

3.

Kolme sõiduki ostmine

 

 Lihthange

 

 märts

 4 kuud

 Arendusspetsialist

4.

Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamine

 Avatud   hankemenetlus

500 000

 aprill

 9 kuud

 Arendusspetsialist

5.

Haaslava lasteaiahoone köögiseadmete ostmine

 Lihthange

60 000

 aprill

 2 kuud

 Arendusspetsialist

6.

Kastre valla koolide sisustuse ostmine

 Alla lihthanke     piirmäära 

20 000

 veebruar

 3 kuud

 Haridusspetsialist

7.

Melliste ja Sillaotsa kergteelõikude projekteerimine

 Alla lihthanke     piirmäära 

15 000

 märts

 2 kuud

 Arendusspetsialist

8.

Majandustööde auto ostmine

 Alla lihthanke   piirmäära 

30 000

 märts

 4 kuud

 Arendusspetsialist

9.

Aru tee ehitustööd 

 Lihthange

100 000

 aprill

 4 kuud 

 Majandusspetsialist,   arendusspetsialist

10.

Liginullenergiahoone projekti  koostamine 

 Lihthange

35 000

 aprill

 2 kuud 

 Arendusspetsialist

11.

Melliste Algkool-Lasteaia sisetorustiku vahetus

 Lihthange

100 000

 aprill

 3 kuud 

 Arendusspetsialist

12.

Hoone ja korstna lammutamine

 Lihthange

35 000

 mai

 2 kuud

 Arendusspetsialist

13.

Kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine

 Lihthange

45 000

 aprill

 2 kuud 

 Majandusspetsialist,   arendusspetsialist 

14.

Aardlapalu kergliiklustee ehitus

 Avatud   hankemenetlus 

226 200

 mai

 5 kuud 

 Arendusspetsialist

15.

Kolme kõnnitee ehitus (Melliste  keskusehoone-kool; Räpina mnt äär Mellistes; Sillaotsa sissesõidutee) 

 Avatud   hankemenetlus 

150 000

 mai

 3 kuud

 Arendusspetsialist

16.

Vallateede mustkattega pindamine 

 Avatud   hankemenetlus 

150 000

 mai

 2 kuud

 Majandusspetsialist,   arendusspetsialist

17.

Järvede puhastamine

 Alla lihthanke   piirmäära

25 000

 juuni

 1 kuud

 Arendusspetsialist

18.

Haaslava lasteaia c-korpuse mööbel 

 Lihthange

40 000

 mai 

 2 kuud 

 Arendusspetsialist

19.

Võnnu lasteaia siseruumide  rekonstrueerimine 

 Lihthange

100 000

 mai

 3 kuud

 Arendusspetsialist

20.

Sillaotsa Kooli ruumide  rekonstrueerimine 

 Alla lihthanke   piirmäära

35 000

 mai

 2 kuud

 Arendusspetsialist

21.

Võnnu Keskkooli elektritööde  teostamine

 Lihthange

100 000

 mai

 3 kuud

 Arendusspetsialist

22.

Võnnu asfalteerimistööd (kool,  kultuurimaja) 

 Lihthange

90 000

 juuni

 3 kuud

 Arendusspetsialist

23.

Haljasalade niitmine

 Alla lihthanke   piirmäära

25 000

 aprill

 7 kuud

 Majandusspetsialist,   arendusspetsialist

24.

Investeerimislaen

 Avatud   hankemenetlus 

700 000

 november

 60 kuud

 Vallavanem, finantsjuht