Kastre Vallavalitsuse 2020. aasta hanked

9.03.21

Viitenumber hanke nimetus liik link
200575 Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/727981/general-info
218172 Poka teenuskeskuse renoveerimistööd lihthange              

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1635540/general-info                                          

217883 Haaslava lasteaia ehitus Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1632665/general-info
  Haaslava lasteaia ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
222064 Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1822412/general-info
222110 Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1826572/general-info
  Sette eemaldamine ja utiliseerimine (Gaasimahutid) Väikehange hankedokumendid
222483 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1866772/general-info
  Sillaotsa kooli siseõue korrastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
222313 Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020 Lihthange viitenumber 222313
222735 Kastre valla haljasalade niitmine 2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1892412/general-info
222801 Kastre valla väikeplatside niitmine 2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1898332/general-info
223125 Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1931372/general-info
224495 Haaslava lasteaia mööbli ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2051432/general-info
224734 Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine Alla lihthanke piirmäära jääv hange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2077012/general-info
  Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi ehitusliku projekteerimise väikehange Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehange Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste Algkool-Lasteaias tugispetsialistide ruumide remondi väikehange Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste Algkool-Lasteaed väikese saali remonttööd Väikehange hankedokumendid
  Terikeste külas Aru tee remonttööde projekteerimine Väikehange hankedokumendid
  Vähempakkumine transporditeenuse osutaja leidmiseks Väikehange hankedokumendid
227228 Kastre valla kohalike teede, tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil 2020-2023.aasta Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2343212/general-info
  Kastre jäätmejaama eskiisprojekti koostamine Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste noortekeskuse sisustuse ostmine Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
227409 Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone projekteerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2364172/general-info
228159 Võnnu Keskkooli elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2432392/general-info
2471292 Haaslava lasteaia C korpuse ehitus Avatud hankemenetlus

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2471292/general-info

  Võnnu lasteaia andmesidevõrgu rajamine Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia ehituse omanikujärelevalve Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia ruumide sisustus Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid

 

2019
Viitenumber hanke nimetus liik link
  Melliste keskusehoone  ehitusprojekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
206960 KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2019 Lihthange

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560703/general-info

208188 Haaslava lasteaia projekteerimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1568316/general-info
  Sillaotsa Kooli parklaaluse ehitustööd alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209302 Sillaotsa kooli fassaadi ja köögiruumide ehitustööd Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1575666/general-info
209388 Roiu lasteaia tualettruumi ümberehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576075/general-info
209403 Melliste Spordihoone sademevee ärajuhtimiseks kivisillutise paigaldus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576125/general-info
  Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209885 HOOLDEKODU "HÄRMALÕNG VÕNNU KODU" REKONSTRUEERIMINE Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1579174/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
210237 Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581343/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehanke korraldamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
211470 Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1590670/general-info
214083 Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608645/general-info
204928 Melliste keskusehoone I etapi ehitus Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1547074/general-info
214118 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608894/general-info
214800 Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1612822/general-info
214876 Bussi liisimine kasutusrendi korras Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1613216/general-info
214999 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1614100/general-info
  Haaslava lasteaia projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
215849 Hammaste -Võnnu kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamine lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1619302/general-info
  „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange-tühistatud hankedokumendid
  „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste keskusehoone I etapi ehitus omanikujärelevalve teostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
     

 

2018
Viitenumber hanke nimetus liik link
195671 Sõiduauto liisimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195671
196825
Võnnu Keskkooli staadioni ehitus
 
Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196825
197962
Võnnu Keskkooli söögiruumi ja köögiruumide rekonstrueerimine
 
Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197962
197949 Melliste Algkool-Lasteaed rekonstrueerimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197949
198036 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198036
 

Melliste Algkool-Lasteaed rekonstrueerimine omanikujärelvalve teostamine

 

alla lihthanke piirmäära jääv hange

Hankedokumendid,   lisa1,   lisa2,      lisa3, mahutabel.

  Võnnu Keskkooli staadioni ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Sillaotsa Kooli ruumide ümberehitus alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
198548 Võnnu Lasteaia Värvuke väliala osaline rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198548
198506 Võnnu keskkooli köögiseadmete ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198506
  Veekogude puhastamine taimestikust alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
199183 Kastre valla arengukava 2018-2026 koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199183
201198 Kastre valla sotsiaalteenuste keskuse ruumide renoveerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201198
  Vooremäe Terviseradade hoolduse, heakorra, rajatiste ja tehnika korrashoiuteenus vähempakkumine Hankedokumendid
  Sillaotsa kooli varikatuse rajamine vähempakkumine Pakkumuskutse, joonis
202433 Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1527570/general-info
 
202207 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2018/2019 Lihthange-tühistatud https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1526224/general-info
202938 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2018/2019 Lihthange

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1531330/general-info

203793 Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimisprojekti koostamine Lihthange

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1537568/general-info

  Kastre Vallavalitsus korraldab vähempakkumise transporditeenuse osutamiseks vähempakkumine http://www.kastre.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/3lyfbxhzRiii/content/id/22088605?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kastre.ee