Angervaksa ja Kadakavälja detailplaneering

17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019. a korraldusega nr 229 algatada Aardla külas asuva Angervaksa ja Kadakavälja katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Aardla külas ja hõlmab Angervaksa (katastritunnus 18501:001:1499, pindala on 3,46 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kadakavälja (katastritunnus 18501:001:1067, pindala on 17462 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kadaka tee (katastritunnus 18501:001:1068, pindala 2574 m2 ja sihtotstarve 100 % transpordimaa). Planeeritava ala pindala kokku on ca 5,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida elamumaale üldplaneeringu järgse elamukvartali lahenduse (s.h tagada kinnistutele liitumise kohaliku vee ettevõtte juures). Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121129

Toimetaja: MART KEERUTAJA