Enne 1995.aastat ehitatud ehitise seadustamine

Enne 22.07.1995 ehitatud ehitise puhul peab omanik esitama dokumendid, mis tõendab ehitise ehitamist enne mainitud kuupäeva, et vald ehitise seaduslikuks loeks. Ehitisregistrisse kandmiseks peab omanik esitama andmete esitamise teatise. 

Teatise saab alla laadida siit: 

1. Andmete esitamise teatis. 

2. Andmete esitamise teatise lisainfo. 

Ehitise ehitisregistrisse kandmine on riigilõivuvaba.