Kastre valla AASTA TEGU ja AASTA SÜNDMUS hääletus

3.04.23

Kastre valla aasta sündmuse ja aasta teo kandidaate oli võimalus esitada kõigil eraisikutel ja organisatsioonidel kuni 15. jaanuarini.

Aasta sündmuse kandidaatide puhul lähevad arvesse 2022. aastal Kastre vallas toimunud sündmused. Aasta sündmuse lõplik otsus selgub rahvahääletusel, mille korraldajat premeeritakse rahalise preemia ja tänukirjaga.

Aasta teo kandidaatide puhul lähevad arvesse 2022. aastal eraisiku, inimgrupi, organisatsiooni või juriidilise isiku poolt ellu viidud teod. Aasta teo lõplik otsus selgub samuti rahvahääletusel, mille korraldajat premeeritakse rahalise preemia ja tänukirjaga.

LINK HÄÄLETUSELE