Kastre Vallavalitsuse hanked 2023. aastal

Viitenumber hanke nimetus hankemenetluse liik link
  Vähempakkumise kutse transporditeenuse osutamiseks vähempakkumine hankedokumendid
269442 Kahetoalise sotsiaalkorteri remont
Kaagvere asulas
väikehange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse parklate ja jalgteede ehitamine ning hoone ümbruse haljastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse parklate ja jalgteede ning hoone ümbruse haljastamise eskiisprojekti koostamine väikehange hankedokumendid
266390 Sillaotsa koolile mööbli ostmine avatud hankemenetlusega riigihange  
266511 Tuigo lasteaia ehitusprojekti ekspertiis lihthanke menetlusega riigihange   
266100  Võnnu alevikus Tartu tänav 24 kinnistul parkla rekonstrueerimine avatud menetlusega riigihange   
  Männisaare -5, Lääniste küla, Kastre vald küttekolde remonttööd väikehange hankedokumendid
  "Melliste kool-lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine" omanikujärelevalve teostamine lihthanke alla piirmäära jääv hange hankedokumendid
264395 Ahunapalu sotsiaalkorterite elektripaigaldise rekonstrueerimine väikehange  
264828 Sillaotsa Kooli hoone laiendamine" omanikujärelevalve teostamine väikehange  
263463 Kastre valla arengukava 2023-2030 koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange  
262933 Roiu liginullenergiahoone nõuetele vastava keskusehoone ehitamine avatud hankemenetlus  
263339 Kastre valla haljasalade niitmine perioodil 2023–2025 avatud hankemenetlus  
261409 Haaslava–Tuigo kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve väikehange hankedokumendid
262840 Kastre valla arengukava 2023-2030 koostamise teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange  
  Võnnu Keskkooli osalise tarbevee renoveerimistööd alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava-Tuigo kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vähempakkumise kutse, elektripaigaldise rekonstrueerimine vähempakkumine hankedokumendid
261409 Haaslava-Tuigo kergliiklustee ehitamine avatud hankemenetlus  
261179 Melliste Kool lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine lihthange  
261177 Võnnu lasteaia Värvuke 5 rühmaruumi rekonstrueerimine lihthange  
260839 Roiu keskusehoone ehitamine avatud hankemenetlus  
260680 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine avatud hankemenetlus  
258949 Sillaotsa Põhikooli hoone laiendamise ehitusprojekti ekspertiis lihthange