Hajaasustuse programmist 2021. aastal toetuse saanud projektid

 

 

Toetuse saaja

 

Projekti nimetus

 

Eraldatud toetus kokku (EUR)

 

1. 

Martin Zukker

Puurkaevu rajamine

5 145,60 €

2. Aimar Kõiv Laari septik 2 089,73 €
3. Hedvin Punnisk, Allar Anso Kase vkt 6 ja 7 biopuhasti rajamine 4 361,70 €
4. Kalju Saukas Tisleri sõidutee 1 165,80 €
5. Grete Vinogradov Piiriotsa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 877,65 €
6. Triin Lõbu, Paavo Piibar Kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine 3 292,38 €
7. Marilin Ziugmann Kanalisatsioonisüsteemid 2 468,28 €
8. Martin Serglov Tartumaal Kastre vallas Kurista külas asuva Undla talu veesüsteemide valdkonna puurkaevu rajamine 4 687,32 €
9. Hannes Palmre, Lucia Sanchis Alfonso

Toimiva veevarustuse loomine

 
4 743,60 €
10. Ave Boisem Sillaotsa veevarustussüsteemide parandamine 4 361,70 €
11. Kadi Tilsen Hooneväline veesüsteem-puurkaev 3 979,80 €
12. Ülo Voitk Kanalisatsioonisüsteemid-biopuhasti paigaldus 4 285,99 €
13. Kertu Rünkorg Veesüsteemide valdkonna projekt: puurkaevu rajamine koos veevarustus-seadmetega ja ühendusega elumaja veetorustikuga Lääniste külla Nagla kinnistule 91501:006:0247 4 984,80 €
14. Tarmo Luulik Salvkaevu väljaehitamine koos torustiku ehitusega 2 929,91 €
15. Tõnn Laos Biopuhasti ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Jaksoni kinnistule 3 509,46 €
16. Taivo Vilpo Muru talu juurdepääs 2 515,80 €
17. Margo Lukksepp Majaväline kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 303,46 €
18. Ragnar-Heini Ladsov Rauaeraldusfiltri soetamine koos paigaldusega Teeveere kinnistule 1 287,74 €
19. Heino Lomp Kanalisatsioonisüsteemid, biopuhasti ehitus 3 618 €
20. Taivo Kährets Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 2 890,38 €
21. Taavi Grossthal Joogivee kvaliteedi parandamine 1 072,67 €
22. Merileid Tambre Kasearu kanalisatsioon 1 908,83 €
23. Oliver Paasik Jõe kinnistu reoveepuhasti 4 011,96 €
24. Silja Peedo Kangatsi reoveesüsteemi ehitamine 3 336,60 €
25. Aleksandra Kopõlova Pärna talu kanalisatsioon 2 670,62 €
26. Eha Fjodorova, Sergei Fjodorov Veevarustussüsteemid 4 100,40 €
27. Kaupo Suik Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine 4 381,80 €
28. Olesja Mironjuk Puurkaevu rajamine 4 060,20 €
29. Ellen Pärna Puurkaevu rajamine 4 140,60 €
30. Aulis Kaljund Septik 2 211 €
31. Anneli Kööba-Orlov Puurkaevu rajamine Tiigi tallu 4 140,60 €
32. Silja Peedo Kangatsi puurkaevu kasutusele võtmine ja veetrassi rajamine 2 693,40 €
33. Aulis Kaljund Vesi 1 101,48 €
34. Gunnar Pütsepp Vee kvaliteedi parandamine 703,50 €
35. Külli Põvvat Veesüsteemide valdkond 2 286,71 €
36. Aivar Kõivistik Veesüsteemid, puhastusseadme paigaldus 796,63 €
37. Marina Hurt Veevarustussüsteemide valdkond/puurkaevu ehitus 4 458,18 €
38. Ülo Leopard Puurkaevu rajamine Arsi talu majapidamisse 4 160,70 €
    KOKKU 119 734,98 €

 

Toetusprogrammi edasiste tegevuste kohta saab infot keskkonnaspetsialistilt: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, Tel 5341 4205.