Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega Ehitusregistris

Ehitusprojekt peab vastama kehtivatele nõuetele.

13.03.19
Riigilõivud projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemisel kantakse Kastre Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE531010102034612006.