Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014.a määrus nr 10 „Haaslava valla heakorra eeskiri" https://www.riigiteataja.ee/akt/430042014077

Mäksa Vallavolikogu 01.04.2003.a määrus nr 5 „Heakorra ja kaevetööde eeskirja kehtestamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/430052014033

Võnnu Vallavolikogu 26.09.2002.a määrus nr 13 „Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/213714