Ametikoht Nimi Telefon E-post

 

Vallavanem

 

Annika Pajumaa-Murov

5434 0640 annika.pajumaa-murov@kastre.ee

 

Abivallavanem

Viibib tööst eemal alates 28.05

 

Alar Arukuusk

522 0908 alar.arukuusk@kastre.ee

 

Kantselei 
vastuvõtuajad
E 9-15, N 9-15 

Ametikoht

Nimi Telefon E-post

Vallasekretär

Puhkusel: 22.07-9.08

Natalja Sisas
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

744 6526 natalja.sisas@kastre.ee

Vallasekretäri abi

ametikoht täitmata

733 7603  

Asjaajaja-registripidaja

Kurepalu vallamajas

Maarja Aso
Haridustase: keskharidus

744 6524 maarja.aso@kastre.ee
Asjaajaja-registripidaja
Võnnu teenuskeskuses

Tiina Mällo
Haridustase: keskharidus

730 1462 tiina.mallo@kastre.ee

Kommunikatsioonispetsialist

Puhkusel: 15.07-28.07

Evelin Virnas
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: haldus-ja ärikorraldus

522 9351  evelin.virnas@kastre.ee

 

Sotsiaalosakond
vastuvõtuajad
E 9-15, N 9-15

Ametikoht

Nimi Telefon E-post

Osakonnajuhataja

Karmen Vetemäe
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

Teenistussuhe peatatud

   

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes

Puhkusel: 15.07- 4.08

Iiri Sepping
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

5332 5912 iiri.sepping@kastre.ee

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Heidi Kelt
Haridustase: kõrgharidus 
Eriala: sotsiaaltöö

510 8289 heidi.kelt@kastre.ee

Sotsiaaltööspetsialist 
Kurepalu teenuskeskuses

Laire Lodison
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

5343 9209 laire.lodison@kastre.ee

Sotsiaaltööspetsialist 
Võnnu teenuskeskuses

Puhkusel: 22.07-4.08

Triin Jõgeva
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

5341 4206 triin.jogeva@kastre.ee

Lastekaitsespetsialist

Puhkusel: 15.07-28.07

Laura Kuusk
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
5883 9722 laura.kuusk@kastre.ee

Lastekaitsespetsialist

Teele Olgo
Haridustase: kõrgharidus 
Eriala: infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

5331 0063 teele.olgo@kastre.ee

 

Majandusosakond
vastuvõtuajad
E 9-15, K 13-17

Ametikoht

Nimi Telefon E-post

Osakonnajuhataja

Puhkusel: 15.07-28.07

Tõnu Muru

Haridustase: kõrgharidus 
Eriala: majandus

513 9142 tonu.muru@kastre.ee

Maa- ja ehitusspetsialist

(hajaasustus)

Puhkusel: 15.07-2.08

Kerly Kodasma
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: tööstus- ja tsiviilehitus
5306 1380 kerly.kodasma@kastre.ee

Ehitusspetsialist

(tiheasustus)

ametikoht täitmata

   

Ehitusejärelevalve spetsialist

Puhkusel: 22.07-28.07

Aivar Lehtmaa
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: tööstus- ja tsiviilehitus
5306 3223 aivar.lehtmaa@kastre.ee

Keskkonnakorralduse peaspetsialist 

Puhkusel: 15.07-28.07

Karen Katri Voll
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: loodusteadus

5341 4205

karenkatri.voll@kastre.ee

Keskkonnaspetsialist

Puhkusel 25.06-28.07

Mirjam Loks
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: rakendushüdrobioloogia

5304 4080 mirjam.loks@kastre.ee

Maaspetsialist

Kati Kala
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: maakorraldus 

744 6521 kati.kala@kastre.ee

Majandusspetsialist

Puhkusel: 15.07-16.08

Maanus Ringo
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: maakorraldus

508 9713 maanus.ringo@kastre.ee

Arendusspetsialist

Puhkusel: 15.07-28.07

Mart Keerutaja
Haridustase: keskharidus
5855 2944 mart.keerutaja@kastre.ee

 

Finantsosakond
vastuvõtuajad
E 9-15, N 9-15

Ametikoht

Nimi Telefon E-post

Finantsjuht-osakonnajuhataja

Puhkusel: 15.07-28.07

Triinu Uibo
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: majandusarvestus ja finantsjuhtimine

744 6523

triinu.uibo@kastre.ee

Finantsist vanem-raamatupidaja

Aili Reinhold
Haridustase: kesk-eri
Eriala: raamatupidamine

744 6523 aili.reinhold@kastre.ee

Vanemraamatupidaja

Puhkusel: 15.07-4.08

Sirli Kaevats 
Haridustase: kõrgharidus 
Eriala: raamatupidamine

744 6523 sirli.kaevats@kastre.ee

 

Haridus- ja kultuuriosakond
Priiuse Seltsimaja (II korrus), Kurepalu
vastuvõtuajad T 9-15, N 9-15
Telefon 7337609

Ametikoht

Nimi Telefon E-post

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Puhkusel: 15.07-4.08

Kaisa Vahtla
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: noorsootöö

5911 2257

kaisa.vahtla@kastre.ee

Haridusspetsialist

Puhkusel 1.07-28.07

Kätlin Rebane

Haridustase: kõrgharidus
Eriala: hariduskorraldus

5304 3073

katlin.rebane@kastre.ee

Kultuurispetsialist

Puhkusel: 22.07-4.08 

Piret Maasik

Haridustase: kõrgharidus

Eriala: sostiaalteadused/kultuurikorraldus

508 9374

piret.maasik@kastre.ee

Kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist

Võnnu piirkond

Kadri Kiho
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: kultuurikorraldus

5855 2993 kadri.kiho@kastre.ee

Kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist
Kurepalu piirkond

Puhkusel: 22.07-4.08 

Toomas Leppik
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: geenitehnoloogia

5305 6770

toomas.leppik@kastre.ee         

Kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist

Melliste piirkond

Ülle Seire
Haridustase: keskharidus

522 8703 ulle.seire@kastre.ee

 

Kastre Vallavalitsus
Vallamaja
Kurepalu
Kastre vald
62113, Tartu maakond
E-post:vald@kastre.ee 
Tel 744 6524

Registrikood 77000370

TP 451101
Kastre Vallavalitsus SEB EE531010102034612006

e-arvete operaator Amphora

Avatud

E,T,N 8-16
K 8-18
R 8-14

Haridus- ja kultuuriosakond

Priiuse seltsimaja
Kurepalu
Kastre vald
62113, Tartu maakond

Avatud

E,T,N 8-16
K 8-18
R 8-14


Võnnu teenuskeskus
Tartu tänav 24
Võnnu
Kastre vald
Tartu maakond

Avatud

E,T,N 8-16
K 8-18
R 8-14

 

Melliste raamatukogu

Tartu maantee 8

Melliste küla

Kastre vald

Tartu maakond

 

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt

K 10-12