Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine.

 

Ohvriabi pakub esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge, informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest. Ohvriabitöötaja juhendab ja toetab suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teistele ohvrile vajalike teenuseid osutavate asutustega.

 

Nõu võib küsida ka telefoni teel või e-maili kaudu. Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks. Ohvriabiteenus on tasuta ja teenuse eesmärk on säilitada või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekuvõimet.

 

Ohvriabikeskused asuvad Tartus:

Riia 179A  peaspetsialist  LEA PALKSAAR                

Vastuvõtt :

                   esmaspäeval    9.00-12.00 ja 13.00-17.00

                   (T,K,N,R- kokkuleppel)

tel 5866 9129

e-mail: lea.palksaar@sotsiaalkindlustusamet.ee

RIIA 132   peaspetsialist  KATTI KASK    

                   tel 7303 069; 5307 4196

                   e-mail: katti.kask@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Politsei hädaabi number 112     

Olulisi linke korrakaitse valdkonnas

http://www.politsei.ee/et/kontakt/

http://www.politsei.ee/

Kannatanule

Lapsevanemale

Leitud ese

Ohvriabi

 

Koostöös loome turvalisust. Oleme avatud, arengule ja inimesele suunatud, kõrgete eetiliste väärtustega asjatundlik partner turvalisuse loomisel.