Viitenumber hanke nimetus hankemenetluse liik link
245123 Roiu lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine lihthange vaata
245329 Melliste Kooli lasteaiale uue rühmaruumi projekteerimine lihthange vaata
244393 Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitamine avatud hankemenetlus vaata
248139 Melliste koolihoone juurdeehituse ehitusprojekti ekspertiisi koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange vaata
245876 Kergliiklustee lõigul Haaslava-Tuigo tee projekteerimine lihthange vaata
245909 Tarekese vkt 43 kinnistule tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitus lihthange vaata
246364 Melliste Kooli lasteaiale uue rühmaruumi projekteerimine ja ehitus lihthange vaata
245732 Kastre valla elanike biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine (kiirkompostrid ja biojäätmete konteinerid) lihthange vaata
248139 Melliste kooli juurdeehituse ehitamine avatud hankemenetlus vaata
247510 Vooremäe tervisespordikeskuse  teenindushoone ehitamine avatud hankemenetlus vaata
249204 Elektrienergia ostmine Kastre Vallavalitsuse tegevusega
seotud tarbimiskohtadele perioodil 01.06.2022 - 31.05.2023
avatud hankemenetlus vaata
248550 Kastre valla territooriumil haljasalade niitmine 2022 aastal
(kaks piirkonda)
lihthange vaata
248778 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline mustkattega pindamine" lihthange vaata
248780 Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2022 lihthange vaata
244969 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimiseprojekti koostamine lihthange vaata
248781 Sillaotsa kooli juurdeehituse projekteerimine lihthange vaata
249129

Võnnu alevikus Tartu tn 24 kinnistul parkla rekonstrueerimise projekteerimine

lihthange vaata
249445 Võnnu Keskkooli parkla rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine lihthange vaata
249449 Võnnu lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine lihthange vaata
249451 Melliste Kooli soojussõlme rajamine lihthange vaata
  Melliste Kooli juurdeehituse omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse  teenindushoone ehituse omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Roiu lasteaia energiaauditi koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kastre valla jäätmekava
2023-2028 koostamine 
alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava mänguväljaku rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kastre valla heakorraeeskirja koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Veekogude kinnikasvamist soodustavate veetaimede  eemaldamise väikehange alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
253362 Võnnu Keskkooli parkla rekonstrueerimine ja laiendamine lihthange hankedokumendid
  Generaatori ost alla lihthanke piirmäära jääv hange

hankedokumendid

251864 Tuigo lasteaia projekteerimine avatud hankemenetlus hankedokumendid