25.01.22
Viitenumber Hanke nimetus Liik Link
232005 Melliste Algkool-Lasteaia juurdeehituse projekteerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2819194/general-info 
232008 Melliste kaugküttetrassi projekteerimine ja ehitamine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2819672/general-info
232013 Sõiduautode ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2820352/general-info 
232042 Haaslava lasteaiahoone köögiseadmete ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2823332/general-info
  Kastre valla koolide sisustuse ostmine alla lihthanke piirmäära jääv hange https://www.kastre.ee/et/uudised-ja-teated/
  Melliste ja Sillaotsa kergteelõikude projekteerimine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Majandustööde auto ostmine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
232742 Aru tee ehitustööd Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2887372/general-info
  Liginullenergiahoone eelprojekti koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitusprojekti ekspertiisi koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kurepalu rannaala korrastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste Algkool-Lasteaia sisetorustiku vahetus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3099792/general-info
  Hoone ja korstna lammutamine Väikehange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3041992/general-info
  Haaslava lasteaia C-korpuse mööbli ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3245204/general-info
  Kastre valla haljasalade niitmine 2021, kaks piirkonda Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3132552/general-info
  Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2021 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3120112/general-info
  Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3206772/general-info
  Roiu lasteaia remonttööd alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Võnnu lasteaia saali remont alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Võnnu lasteaia rühmaruumi remont alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vähempakkumine transporditeenuse osutamiseks alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
237146 Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3263116/general-info
237045 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3254496/general-info
  Kastre valla veekogude puhastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi rajamise omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
238925 Aardlapalu kergtee ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3426636/general-info 
238923 Kergtee lõikude ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3426596/general-info
239102 Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3444696/general-info
  Võnnu Kultuurimaja ja kooli parklate rekonstrueerimine Lihthange  
  Roiu mänguväljaku rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Sillaotsa jalgratta- ja jalgtee ehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia sidekaabli rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Aardlapalu kergtee ehitamise omanikujärelevalve teenus alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste kooli ja spordihoone soojussõlme projekteerimine ja väljaehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia sidekaabli rajamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
244383 Priiuse Seltsimaja II korruse osaline rekonstrueerimine lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3958508/general-info
  Valgustite vahetus Kastre vallas alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid