Kastre vallavalitsuse riigihanked 2020
Viitenumber hanke nimetus liik link
200575 Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/727981/general-info
218172 Poka teenuskeskuse renoveerimistööd lihthange              

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1635540/general-info                                          

217883 Haaslava lasteaia ehitus Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1632665/general-info
  Haaslava lasteaia ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
222064 Melliste katlamaja projekteerimine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1822412/general-info
222110 Melliste Algkool-Lasteaia vee-, kanalisatsiooni- ja soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1826572/general-info
  Sette eemaldamine ja utiliseerimine (Gaasimahutid) Väikehange hankedokumendid
222483 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1866772/general-info
  Sillaotsa kooli siseõue korrastamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
222313 Kastre valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2020 Lihthange viitenumber 222313
222735 Kastre valla haljasalade niitmine 2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1892412/general-info
222801 Kastre valla väikeplatside niitmine 2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1898332/general-info
223125 Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1931372/general-info
224495 Haaslava lasteaia mööbli ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2051432/general-info
224734 Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine Alla lihthanke piirmäära jääv hange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2077012/general-info
  Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume tootmissüsteemi ehitusliku projekteerimise väikehange Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehange Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste Algkool-Lasteaias tugispetsialistide ruumide remondi väikehange Alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste Algkool-Lasteaed väikese saali remonttööd Väikehange hankedokumendid

 

 

varasemad hanked