1.07.20
Hajaasustuse programmist 2020. aastal toetuse saanud projektid

 

Toetuse saaja/kaastaotlejad

Projekti nimetus

Eraldatud toetus kokku (EUR)

1.

Alto Karu/Riina-Reet Viigand

Veevarustussüsteemi ehitamine koos ühendamisega elamusisese veetorustikuga

5 370,72 €

2.

Annika Pruul

Kaljo kinnistu puurkaevuprojekti terviklahendus

4 221,00 €

3.

Taimo Viira/Kaido Kadak, Margit Rannik

Roosi vkt veevärk

17 350,32 €

4.

Siim Haljasmäe

Tartumaa Kastre vald Hammaste küla Kingsepa talu, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

3 626,04 €

5.

Marlene Tammoja

Tsela talu puurkaevu rajamine

4 750,30 €

6.

Andero Belov

Niiluse, Võõpste küla, Kastre vald puurkaevu ja veetrassi rajamine

4 419,19 €

7.

Langemäe 5 KÜ/Urmas Kook, Liidi Raag, Ilme Piir, Malle Hirsnik, Getter Rand, Aime Rulli, Eve Koljak, Eda Kattai

Langemäe tee 5, Lange, Kastre vald. Veesüsteemi valdkonna projekt

5 089,44 €

8.

Annika Valdner

Kastre vald, Kulla talu puurkaevu rajamine

5 547,60 €

9.

Kaari Reimus

Tammiku kanalisatsioon

3 591,75 €

10.

Teele Laur

Vabriku talu reoveekäitlus

4 229,04 €

11.

Gunnar Pütsepp

Kanalisatsioonisüsteemi ehitus. Tartumaa Kastre vald Tigase küla Tamme talu

1 969,80 €

12.

Pille Koppel

Rauaeraldusfiltri soetamine koos paigaldusega

723,60 €

13.

Kalle Helendi

Mihkli talu, Kannu küla, Kastre vald, Tartu maakond, puurkaevu rajamine

4502,40 €

14.

Kaido Kullamäe

Autonoomse elektrisüsteemi projekt elektrivoolu saamiseks Rulli kinnistule, Terikeste külas, Kastre vallas, Tartumaal

5680,26 €

15.

Hedvin Punnisk

Kase vkt 6 septiku ja imbväljaku rajamine

1108,83 €

 

 

KOKKU

72 181,00 €

 

Toetusprogrammi edasiste tegevuste kohta saab infot keskkonnaspetsialistilt: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, Tel 5341 4205.