Viitenumber hanke nimetus liik link
  Melliste keskusehoone  ehitusprojekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
206960 KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2019 Lihthange

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560703/general-info

208188 Haaslava lasteaia projekteerimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1568316/general-info
  Sillaotsa Kooli parklaaluse ehitustööd alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209302 Sillaotsa kooli fassaadi ja köögiruumide ehitustööd Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1575666/general-info
209388 Roiu lasteaia tualettruumi ümberehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576075/general-info
209403 Melliste Spordihoone sademevee ärajuhtimiseks kivisillutise paigaldus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576125/general-info
  Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209885 HOOLDEKODU "HÄRMALÕNG VÕNNU KODU" REKONSTRUEERIMINE Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1579174/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
210237 Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581343/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehanke korraldamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
211470 Koolitranspordi teenuse osutamine Kastre vallas perioodil 01.09.2019-01.09.2024 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1590670/general-info
214083 Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608645/general-info
204928 Melliste keskusehoone I etapi ehitus Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1547074/general-info
214118 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608894/general-info
214800 Elektrienergia ostmine perioodil 01.01.2020 – 31.12.2022 Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1612822/general-info
214876 Bussi liisimine kasutusrendi korras Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1613216/general-info
214999 Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1614100/general-info
  Haaslava lasteaia projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
215849 Hammaste -Võnnu kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamine lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1619302/general-info
  „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange-tühistatud hankedokumendid
  „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus" ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid
  Melliste keskusehoone I etapi ehitus omanikujärelevalve teostamine alla lihthanke piirmäära jääv hange hankedokumendid