23.08.18

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                      23. august 2018 a. nr 1-2/8

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 28. august 2018 kell 17.00 Sillaotsa Koolis.

Arutlusele tulevad küsimused:

  1. Kastre valla jäätmekava aastateks 2018-2022 vastuvõtminelisaseletuskiri
  2. Projekti omaosaluse garanteerimine (Kurepalu vee- ja kanalisatsioonitorustik KIK II voor)
  3. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine
  4. Vabaühenduste toetamise kord Kastre vallas
  5. Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord

 

Mati Möller

Volikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA