Kastre Vallavalitsus korraldab avaliku suulise enampakkumise  1-toalise korteri (üldpinnaga 46,10 m2  aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla, Suure-Südame korter 4) enampakkumise alghinnaga 6 000 eurot.

Suulise enampakkumise läbiviimise tähtaeg on 20. veebruar kell 16 Kastre Vallavalitsuse ametiasutuses.

Enampakkumises osaluseks peab osaleja tasuma tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast ja eraldi maksega enampakkumisel osalemistasu 20 eurot hiljemalt enampakkumise ajaks vallavalitsuse kontole nr EE531010102034612006 selgitustega „Kinnisvara enampakkumine, korteri ostu tagatisraha" ja „osalemistasu enampakkumisel".

Kinnisvaraga on võimalik kohapeal tutvuda 06.02.2019  kl 16–16.30 ja 13.02.2019 kl 16–16.30, lisainfot saab telefoni 513 9142.

Enampakkumise võitja peab osta soovitud korteri eest tasuma ja ostu-müügilepingu sõlmima kahe kalendrikuu jooksul võitjaks tunnistamise otsuse teatavaks tegemisest.

Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 30 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna tasumisel. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.