28.02.19

Lisainfo www.valimised.ee
Valimiste kaardirakenduse abil saate leida valimisjaoskonna aadressi järgi

 

Valimisjaoskondade moodustamine

Kastre Vallavalitsuse 08.01.2019.a määrusega nr 1 moodustati Kastre vallas 3 valimisjaoskonda:
 

Valimisjaoskond nr 1 - hääletamisruumid asuvad:

1) eelhääletamise päevadel aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond;

2) valimispäeval aadressil Priiuse seltsimaja, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond.
 

Valimisjaoskond nr 2 – hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on
Melliste Algkool-Lasteaed, Aabitsa tee 1, Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond.
 

Valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on
Võnnu Kultuurimaja, Tartu tn 24, Võnnu alevik, Kastre vald, Tartu maakond.
 

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist :

1) valimisjaoskond nr 2;

2) valimisjaoskond nr 3.

Valimisjaoskond Kastre valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Kastre valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

 

Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine

1.1 Jaoskonnakomisjon nr 1 (tel 5411 0377)

1.1.1 Maire Manglus (esimees)

1.1.2 Ida Talbonen

1.1.3 Merle Viira

1.1.4 Helju Vään

1.1.5 Meeli Neemeste (EKRE)

1.1.6 Liivi Sepp

1.1.7 Marko Kivisalu

1.1.8 Annika Tõnurist (asendusliige)

1.1.9 Anne Laur (asendusliige)

 

1.2 Jaoskonnakomisjon nr 2 (tel 5411 0378)

1.2.1 Kristel Möller (esimees)

1.2.2 Ave Meronen

1.2.3 Aila Orrin

1.2.4 Anneli Kullamaa

1.2.5 Jaan Kiisler

1.2.6 Tiina Tihamets (EKRE)

1.2.7 Kalle Põld

1.2.8 Marju Läänemäe (asendusliige)

1.2.9 Tulvi Orrin (asendusliige)

 

1.3 Jaoskonnakomisjon nr 3 (tel 5411 0379)

1.3.1 Aili Reinhold (esimees)

1.3.2 Tiina Mällo

1.3.3 Liina Vaino

1.3.4 Imbi Jõgar

1.3.5 Helen Lemküll

1.3.6 Delia Bergmann

1.3.7 Inge Leis (EKRE)

1.3.8 Riina Gordejeva (asendusliige)

1.3.9 Triinu Kask (asendusliige)

 

Valimisjaoskonnad ja nende piirid

Valimisjaoskonnad ja nende piirid

Valimiste kaart

TEADE!

Kastre valla valimiskomisjon kinnitas oma 28.02.2019 otsusega nr 1 "Kastre valla valimiskomisjoni valimisteaegse tööaja määramine" 2019 aasta Riigikogu valimiste häälte korduslugemise ajaks 04.03.2019 kell 10. Korduslugemine toimub Kastre Vallavalitsuse ametiasutuses vallavanema ruumis.

 

 

 

Toimetaja: ANNIKA PAJUMAA-MUROV